Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/430
28 May 2013

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu príslušníkov mierových síl

29. máj 2013

VIEDEŇ, 29. máj (Informačná služba OSN) -Tohtoročný Medzinárodný deň príslušníkov mierových síl OSN je príležitosťou zvýšiť povedomie o najnovšom vývoji v teréne a zároveň si uctiť tých, ktorí v službe pod modrou vlajkou za posledný rok prišli o svoje životy.

Mierové sily OSN dostávajú čoraz viac požiadaviek na nasadenie do mnohorozmerných operácií, aby pomohli krajinám pri prechode z konfliktu do mieru, pričom sa výrazne zameriavajú na civilistov a najmä na najcitlivejšie skupiny z nich: ženy a deti.

Mierové jednotky OSN inovujú svoj postup a stratégiu, aby sa vyrovnali s novými hrozbami, profesionálne zvládli nové nepredpokladané výzvy a priniesli trvalý mier do krajín ničených vojnou.

Jeden príklad nového prístupu vidíme v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde Bezpečnostná rada povolila rozmiestnenie "Intervenčnej brigády" ako aj neozbrojených lietadiel bez posádky, aby zlepšila schopnosť organizácie operovať v tomto rozľahlom regióne.

Mierové jednotky v Mali budú pracovať v ťažkých podmienkach, keďže v krajine operujú ozbrojené skupiny, ktoré ohrozujú národnú a regionálnu bezpečnosť. Misia pomôže stabilizovať krajinu, posilniť národné zmierenie a chrániť civilistov.

Mierové sily OSN taktiež prispievajú k reforme národných inštitúcií podieľajúcich sa na právnom štáte. Posilňovaním polície, súdov a správy väzenského systému, mierové sily OSN budujú dôveru v miestne orgány. Spravodlivý a predvídateľný systém právneho štátu naopak prispieva k stabilite a trvalo udržateľnému rozvoju ešte dlhý čas po tom, ako jednotky z krajiny odídu.

Hoci vítame tieto pokroky, uvedomujeme si, oblasť udržiavania mieru bude so sebou vždy prinášať riziká. Neznámi útočníci nedávno prepadli a zabili príslušníkov mierových síl v KDR, Sudáne a Južnom Sudáne a na Blízkom východe boli zadržiavaní príslušníci modrých prílb.

Minulý rok zomrelo stojedenásť príslušníkov mierových jednotiek, pričom počas celej 65-ročnej histórie nasadenia mierových síl OSN prišlo o život viac ako 3100 príslušníkov. Vzdávame poctu ich odvahe a statočnosti a smútime nad ich odchodom.

V tento medzinárodný deň vzdajme slávnostný hold tým, ktorí padli, podporme viac ako 111 000 slúžiacich vojakov a policajtov zo 116 krajín a pokračujme v adaptovaní našich operácií tak, aby sme lepšie pomohli civilistom, ktorí potrebujú ochranu a podporu.

* *** *