Tlačové správy

Dokument nie je oficiálny, slúži len pre informáciu.

UNIS/SGSM/603
5.marec 2015

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

8.marec 2015

VIEDEŇ, 8.marec (Informačná služba OSN) - Keď sa pred dvadsiatimi rokmi celý svet stretol na historickej konferencii o ľudských právach žien, zničujúci konflikt v bývalej Juhoslávii zaslúžene pritiahol pozornosť na znásilňovanie a ďalšie vojnové zločiny proti civilistom, ktoré sa tu odohrávali. O dve desaťročia neskôr by sme popritom, ako sedemročné dievčatá slúžia ako vojenské ciele a zároveň sú využívané násilnými extrémistami aj ako zbrane, ľahko stratili dôveru v zmysel medzinárodných konferencií. Hoci je na ceste za dosiahnutím plnej rovnosti pred nami ešte veľa krokov, na konci ktorej nás čaká náš hlavný cieľ - ukončenie rodovo podmieneného násilia - dosiahnutý pokrok za posledné dve desaťročia ukázal pretrvávanie zmyslu Pekinskej konferencie o ženách z roku 1995.     

Od prijatia Deklarácie a Pekinskej akčnej platformy získalo väčší prístup k vzdelaniu viac dievčat ako kedykoľvek predtým. Počet žien zomierajúcich pri pôrode klesol takmer na polovicu. Oveľa viac žien stojí na čele vedenia v biznise, vládach a celosvetových organizáciách. Vítam tieto pokroky. Zároveň však pri príležitosti Medzinárodného dňa žien musím priznať, že pokrok bol príliš pomalý a nerovnomerne rozdelený, a že musíme urobiť ešte oveľa viac pre to, aby sme  pokrok urýchlili všade na celom svete.       

Svet sa musí zjednotiť a reagovať na to, že ženy a dievčatá sa stávajú cieľmi násilných extrémistov. Od Nigérie, cez Somálsko až po Sýriu a Irak sú telá žien predmetmi sporu bojovníkov, ktorým ide o ich špecifické a systematické stratégie, často na základe etnického pôvodu alebo náboženstva. Ženy sú napádané za to, že sa snažia uplatniť svoje právo na vzdelanie a základné služby; sú znásilňované a zotročované ako sexuálne otrokyne; sú poskytované ako odmena pre bojovníkov alebo sa s nimi obchoduje v rámci priekupníckych sietí medzi extrémistickými skupinami. Lekári, sestričky a ďalší boli zavraždení pri tom, ako sa snažili operovať na základe svojich odborných schopností. Ženské obhajkyne ľudských práv, ktoré statočne čelia týmto brutálnym činom, riskujú - a niekedy aj strácajú - svoje životy v boji za túto vec.

Proti takémuto totálnemu útoku na ľudské práva žien musíme celosvetovo zaujať jasné stanovisko. Medzinárodné spoločenstvo potrebuje toto zneuctenie premeniť na zmysluplné opatrenia ako humanitárna pomoc, psychosociálne služby, podpora živobytia a snaha postaviť páchateľov pred spravodlivosť. Práva žien a dievčat, ktoré sú často medzi prvými cieľmi útoku, musia byť v centre nášho úsilia reagovať na tento čoraz vypuklejší problém. Ženy a dievčatá so silnejšími právami a pozíciou sú najlepšou nádejou trvalo udržateľného rozvoja, ktorý nasleduje po konflikte. Sú najlepším motorom rastu, najlepšou nádejou pre zmierenie a najlepším tlmiacim prvkom radikalizácie mládeže a opakovania cyklu násilia. 

Dokonca aj v spoločnostiach, kde sa žije v mieri, sa stále príliš veľa dievčat a žien stáva obeťami domáceho násilia, mrzačenia ženských genitálií a ďalších foriem násilia, ktoré traumatizujú jednotlivcov a škodia celej spoločnosti. Diskriminácia naďalej zostáva hrubou bariérou, ktorú je potrebné úplne zrušiť. Potrebujeme rozšíriť naše príležitosti v politike, biznise a v ďalších oblastiach. Potrebujeme zmeniť spôsob, akým rozmýšľame, najmä muži, a zapojiť ich ako aktívnych činiteľov zmeny. A naše odhodlanie musíme podporiť aj zdrojmi, s jasným pochopením, že investície do rodovej rovnosti vytvárajú ekonomický pokrok, sociálnu a politickú inklúziu a ďalšie výhody, ktoré naopak posilňujú stabilitu a ľudskú dôstojnosť.      

Pre pokrok v oblasti ľudských práv žien je tento rok veľmi dôležitý. Medzinárodné spoločenstvo tvrdo pracuje na rozpracovaní novej trvalo udržateľnej agendy, ktorá bude stavať na Miléniových rozvojových cieľoch a formovať politiky a sociálne investície pre ďalšie generácie. Na to, aby nastala skutočná zmena, musí rozvojová agenda po roku 2015 dať prioritu rodovej rovnosti a posilneniu pozície a práv žien. Svet nikdy nezrealizuje na 100% svoje ciele, ak 50% jeho obyvateľstva nemôže naplno realizovať svoj potenciál. Uvoľnením sily žien zabezpečíme budúcnosť pre všetkých.      

* *** *