Tlačové správy

 Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/828
31.marec 2017

Generálny tajomník OSN António Guterres:

Odkaz k Svetovému dňu povedomia o autizme

2. apríl 2017

VIEDEŇ, 2.apríl (Informačná služba OSN Viedeň) - Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme prispejme všetci k zmene postoja k osobám s autizmom a k priznaniu ich práv ako občanov, ktorí, ako každý iný, sú oprávnení si tieto práva nárokovať a rozhodovať sa v živote v súlade so svojou vlastnou vôľou a preferenciami. Takisto sa opätovne zaviažme k sľubu zakotvenému v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj - nikoho nevynechať a zabezpečiť, že všetci ľudia budú mať možnosť aktívne prispievať k budovaniu mierovejších a prosperujúcejších spoločností.

Ako sa píše v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, spôsobilosť na právne úkony a rovnaké uznanie pred zákonom sú základné práva, ktoré prislúchajú osobám s autizmom rovnako ako ostatným členom spoločnosti.

Pri uplatňovaní týchto práv a slobôd sa ubezpečme, že osoby s autizmom budú mať k dispozícii potrebné priestory a podporu. Vďaka tomu budú mať dosť sily prechádzať kľúčovými míľnikmi vo svojich životoch, ako napríklad kde a s kým žiť, či sa zosobášiť a založiť si rodinu, akú prácu si vybrať a ako spravovať svoje osobné financie.

Keď budú mať osoby s autizmom rovnaké príležitosti v oblasti sebaurčenia a nezávislosti, budú môcť byť ešte väčším prínosom pre našu spoločnú budúcnosť. 

* *** *