Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/828
2017. március 31.

António Guterres az Egyesült Nemzetek főtitkárának:

üzenete az autizmus világnapján

2017. április 2.

BÉCS, április 2. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az idei autizmus világnapján segítsünk megváltoztatni az autizmussal élőkkel szembeni hozzáállást, valamint ismerjük el állampolgári jogaikat, hiszen mindenki máshoz hasonlóan nekik is joguk van ahhoz, hogy akaratuknak és igényeiknek megfelelően hozzák meg az életükkel kapcsolatos döntéseket. Fogadjuk meg újra, amit a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszerben megígértünk, hogy senkit nem hagyunk magára, valamint minden ember számára biztosítjuk, hogy aktív tagként tudjon hozzájárulni egy békés és virágzó társadalomhoz. 

Az Egyesült Nemzetek fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye értelmében az autizmussal élőket ugyanúgy megilleti a törvény előtti egyenlő elismerés és a cselekvőképesség, mint a társadalom többi tagját.

Ezen jogaik és saját döntéshozási szabadságuk gyakorlása érdekében biztosítsunk számukra megfelelő elhelyezést és az autizmussal élőknek nyújtott támogatást. Az általuk választott és a számukra szükséges támogatással lehetővé tesszük, hogy olyan mindannyiunk számára fontos döntésekről rendelkezzenek, mint hogy hol és kivel éljenek, megházasodjanak-e és alapítsanak-e családot, milyen típusú munkát végezzenek, és hogyan kezeljék személyes pénzügyeiket.

Amikor az autizmussal élők egyenlő lehetőséget kapnak az önrendelkezésre és függetlenségre, akkor felhatalmazzuk őket arra, hogy még jobban hozzájáruljanak közös jövőnk építéséhez.

* *** *