Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálny dokument.

UNIS/SGSM/866
25.máj 2018

 

Generálny tajomník OSN:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

  29.máj 2018

Pred sedemdesiatimi rokmi, 29.mája 1948, povolila Bezpečnostná rada OSN prvú mierovú operáciu OSN - Mierovú pozorovateľskú misiu OSN (UNTSO) na Blízkom východe.

V deň jej 70.výročia vyjadrujeme vďaku za viac ako milión mužov a žien, ktorí slúžili pod vlajkou OSN a zachránili nespočetné množstvo životov.

Vyjadrujeme úctu viac ako 3700 modrým prilbám, ktoré zaplatili tú najvyššiu cenu.

Taktiež si ctíme štrnásť misií, ktoré dnes pracujú bez prestania, aby chránili ľudí a presadzovali mier.  

Tento rok strávim Medzinárodný deň mierových síl OSN v Mali, aby som vyjadril solidaritu s kolegami a kolegyňami, ktorých službu charakterizujú vysoké straty na životoch a neustále sa meniace podmienky. 

Keď si pripomíname túto službu a obetu na celom svete, som odhodlaný podniknúť kroky na podporu udržiavania mieru, aby v dnešnom svete plnom výziev boli naše operácie bezpečnejšie a efektívnejšie.

Rovnako sme rozhodnutí posilniť dôležitú úlohu, ktorú naše sily musia zohrávať pri podpore ľudských práv a riešení otázky sexuálneho zneužívania a vykorisťovania.

Udržiavanie mieru prostredníctvom OSN je dokázanou investíciou do svetového mieru, bezpečnosti a prosperity.

Spolu sa zaviažme, aby sme urobili všetko, čo umožní toto poslanie úspešne naplniť.

Ďakujem.

* *** *