Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1042
19.august 2020

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému humanitárnemu dňu

19.august 2020

Pri príležitosti Svetového humanitárneho dňa vzdávame hold humanitárnym pracovníkom, ktorí prekonávajú obrovské výzvy, aby zachránili a zlepšili životy miliónov ľudí.  

Títo skutoční hrdinovia robia mimoriadne skutky v mimoriadnej dobe, aby pomohli ženám, mužom a deťom, ktorým kríza obrátila život hore nohami.

Tento rok sú humanitárni pracovníci vyťažení ako nikdy predtým.

Reagujú na globálnu krízu COVID-19, a zároveň na masívny nárast humanitárnych potrieb v dôsledku pandémie.

Strata zamestnania, jedla, vody a bezpečnosti vytláča milióny čoraz viac na okraj.

Obmedzenia pohybu na spomalenie vírusu taktiež znamenajú, že komunity, občianska spoločnosť a miestne organizácie - ako mnohokrát predtým - sú prvými, ktorí musia zareagovať.

Tento rok si pripomíname: ľudí, ktorí sú často v núdzi, ako napríklad utečenci pomáhajúci hostiteľským komunitám; miestnych zdravotníckych pracovníkov , ktorí sa starajú o chorých a očkujú deti; a nakoniec humanitárnych pracovníkov, ktorí vyjednávajú o prístupe do oblastí konfliktu s cieľom dodať jedlo, vodu a lieky.

Sú neviditeľnými hrdinami pandémie. Často riskujú vlastné životy, aby zachránili životy iných.

Pripojte sa ku mne. Chcem dnes vyjadriť uznanie a podporu statočným humanitárnym pracovníkom, zdravotníkom a pracovníkom v prvej línii, ktorí prejavujú solidaritu a ľudskosť v časoch, keď to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým.

* *** *