Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1101
29.december 2020

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Novému roku 2021

Milí priatelia,

Rok 2020 bol plný skúšok, tragédií a sĺz.

COVID-19 prevrátil naše životy hore nohami a uvrhol svet do utrpenia a žiaľu.

Mnohí naši milovaní prišli o život — no pandémia zúri ďalej, vytvára nové vlny ochorení a úmrtí.

Chudoba, nerovnosť a hlad stúpajú. Pracovné miesta ubúdajú, dlhy pribúdajú. Deti zápasia s ťažkosťami.

Domáce násilie a neistota všade rastú.

Čaká nás však Nový rok. A prináša so sebou aj záblesky nádeje:

-          Ľudia podávajú pomocnú ruku susedom aj cudzím ľuďom;

-          Pracovníci v prvej línii idú na maximum;

-          Vedci vyvinuli vakcíny v rekordnom čase;

-          Krajiny prijímajú nové záväzky na prevenciu klimatickej katastrofy.

Ak budeme spolu pracovať v jednote a solidarite, táto nádej sa môže dostať do celého sveta.

To je lekcia z tohto najťažšieho roka.

Klimatické zmeny aj pandémia COVID-19 sú krízy, ktoré môžeme vyriešiť len spoločne – ako súčasť prechodu k inkluzívnej a udržateľnej budúcnosti.

Ústrednou ambíciou OSN pre rok 2021 je vybudovať celosvetovú koalíciu pre uhlíkovú neutralitu – čisté nulové emisie – do roku 2050.

Každá vláda, mesto, podnikanie, aj jednotlivec môžu prispieť k dosiahnutiu tejto vízie.

Spoločne vytvorme mier medzi sebou a s prírodou, vyriešme klimatickú krízu, zastavme šírenie COVID-19 a nastavme 2021 ako rok vyzdravenia. 

Vyzdravenie z dopadu smrtiaceho vírusu. Uzdravenie rozbitých ekonomík a spoločností. Vyliečenie rozporov. A naštartujme liečenie našej planéty.

Toto sa musí stať naším predsavzatím do Nového roka 2021.

Všetkým vám želám šťastný a pokojný Nový rok, v mene OSN. 

* *** *