Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1136
27.máj 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

29.máj 2021

Medzinárodný deň mierových síl OSN vzdáva hold viac ako miliónu žien a mužov, ktorí slúžia v prvých líniách konfliktov a približne 4 000 ďalších, ktorí prišli o život v teréne. Ich služba a obeť nikdy neupadne do zabudnutia.

Vyslovujem hlbokú vďaku 85 000 civilným, policajným a vojenským silám, ktoré sú v súčasnosti nasadené na najnáročnejších miestach na svete, aby chránili zraniteľných a pomáhali budovať mier. Títo muži a ženy aj napriek pandemickým obmedzeniam a infekčnému riziku plnia svoje poslanie a zároveň podporujú miestne orgány v boji proti COVID-19. Vyslovujem úprimnú sústrasť rodinám mierových síl, ktoré sa stali obeťami tejto strašnej choroby.

Tento rok sa zameriava na kľúčovú otázku mládeže, mieru a bezpečnosti. V každej krajine, kde naše mierové sily pracujú, je možné dosiahnuť mier len s aktívnou účasťou mladých ľudí. Svet musí urobiť oveľa viac pre plnenie ich potrieb, vypočutie ich názoru a zabezpečenie ich účasti na rozhodovacích procesoch.

Naše misie zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane a podpore mladých ľudí, najmä mladých žien a dievčat, pri znižovaní násilia a udržiavaní mieru. V Demokratickej republike Kongo misia MONUSCO pracuje s mládežou, ktorá je náchylná na nábor do ozbrojených skupín a snaží sa im poskytnúť reálne a udržateľné alternatívy voči násiliu. Začlenenie mládežníckych skupín do mierových procesov v Južnom Sudáne pomohlo posilniť vzťahy medzi subnárodnými a národnými aktérmi. V Stredoafrickej republike a v Mali misie MINUSCA a MINUSMA v posledných voľbách úzko spolupracovali s predstaviteľmi mládeže na zvýšení volebnej účasti.

Jednou z našich najväčších silných stránok sú mladí ľudia pracujúci v mierových silách, najmä mladé ženy, ktoré každý deň prispievajú k odhaľovaniu hlboko zakorenených rodových stereotypov a inšpirujú mladé ženy a dievčatá k hľadaniu netradičných ciest a príležitostí.

Mierové operácie OSN pomáhajú udržiavať mier na najnebezpečnejších miestach na svete. Každý deň vzdávame poctu odhodlaniu a odvahe našich mierových síl pomáhať spoločnostiam odvrátiť sa od vojny a smerovať k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti.

* *** *