Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1165
13.september 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

15.september 2021

Zatiaľ čo sa celý svet usiluje o obnovu z pandémie COVID-19 a jej ničivého dopadu, my sa musíme poučiť z posledných 18 mesiacov, aby sme posilnili odolnosť demokracie voči budúcim krízam. To znamená identifikovať a rozvíjať dobré vládnutie v núdzových situáciách – v oblasti ekologickej, finančnej a verejného zdravia.

Ďalej to obnáša riešenie výrazných nespravodlivých rozdielov na globálnej úrovni, ktoré kríza odhalila, či už je to všadeprítomná rodová nerovnosť a nepostačujúci zdravotný systém alebo nerovný prístup k vakcínam, vzdelaniu, internetu a online službám. Spolu s vysokou ľudskou daňou, ktorú zaplatili najmä tí najnúdznejší, sú tieto pretrvávajúce historické nerovnosti samé o sebe hrozbou pre demokraciu.

Posilňovanie demokracie taktiež znamená prijatie skutočnej účasti na rozhodovaní vrátane mierových protestov,poskytnutie skutočného hlasu ľuďom a komunitám, ktoré boli tradične vylúčené. Umlčiavanie žien, náboženských a etnických menšín, pôvodných komunít, ľudí so znevýhodnením, obhajcov ľudských práv a novinárov je prekážkou vytvárania zdravých spoločností. Demokracia pri nedostatku občianskeho priestoru jednoducho nemôže prežiť, nieto ešte prekvitať.

Zachovanie demokracie znamená postupné opustenie právomocí a zákonov využívaných v stave núdze ako najhorších z pandemických nástrojov. Niektoré štáty a inštitúcie z bezpečnostného sektora sa spoliehajú na silu núdzového stavu, ktorý ponúka skratky. Časom môžu tieto právomoci preniknúť do právneho rámca a stať sa trvalými, podkopávať zásady právneho štátu a likvidovať základné slobody a ľudské práva, ktoré slúžia ako základ demokracie.

Ako som zdôraznil na vrchole pandémie COVID-19, každá kríza predstavuje hrozbu pre demokraciu, pretože práva ľudí, najmä tých najzraniteľnejších, sa príliš rýchlo začnú ignorovať. Z tohto dôvodu sa ochrana práv v čase krízy stala kľúčovým prvkom mojej Akčnej výzvy pre ľudské práva.

V tento Medzinárodný deň demokracie, kedy sa pozeráme do budúcnosti po pandémi COVID-19, zaviažme sa k budúcnosti, v ktorej uznáme ľudské práva a právny štát za základ demokracie. Zaviažme sa chrániť zásady rovnosti, participácie a solidarity, aby sme mohli lepšie prežiť búrku budúcich kríz.

* *** *