Sajtóközlemények

Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1165
2021. szeptember 13.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a demokrácia nemzetközi napján

2021. szeptember 15.

Miközben a világ az új típusú koronavírus okozta világjárványból és annak pusztító következményeiből próbál kilábalni, le kell vonnunk az elmúlt 18 hónap tanulságait annak érdekében, hogy növelni tudjuk demokratikus ellenálló képességünket a jövő kríziseivel szemben. Ehhez jó kormányzási gyakorlatok beazonosítására és kialakítására van szükség közegészségügyi, környezeti vagy akár pénzügyi veszélyhelyzetek idejére.

Ezen kívül foglalkoznunk kell a válság által felfedett olyan szörnyű globális igazságtalanságokkal, mint a mindent átható nemek közötti egyenlőtlenség, a nem megfelelő egészségügyi rendszerek, valamint a védőoltásokhoz, az oktatáshoz, az internethez és az online szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés. A leginkább rászorulók által elszenvedett jelentős emberi veszteség mellett ezek a tartós történelmi egyenlőtlenségek már önmagukban is veszélyt jelentenek a demokráciákra nézve.

A demokrácia erősítése a döntéshozatalban való valódi részvételt is magában foglalja, ideértve a békés tüntetéseket, amelyeken a hagyományosan kirekesztett emberek és közösségek ténylegesen hallathatják hangjukat. A nők, a vallási és az etnikai kisebbségek, a bennszülött közösségek, a fogyatékkal élők, az emberi jogi jogvédők és az újságírók elhallgattatása gátolja az egészséges társadalmak létrehozását. A polgári tér hiányában a demokrácia egész egyszerűen nem tud életben maradni, nemhogy felvirágozni.

Végül a demokrácia védelme azt jelenti, hogy fokozatosan megszüntetjük a veszélyhelyzeti döntéshozatali hatásköröket és törvényeket, ahogy a világjárvány alábbhagy. Néhány állam és a biztonságért felelős szektorok a veszélyhelyzeti döntéshozatali hatáskörökre támaszkodnak, mert azok gyorsított eljárásokat tesznek lehetővé. Az ilyen hatáskörök viszont idővel beszivároghatnak a jogi keretrendszerekbe és állandósulhatnak, miközben a demokrácia alapjául szolgáló jogállamiságot aláássák, valamint felemésztik az alapvető szabadságjogokat és az emberi jogokat.

Ahogyan az új típusú koronavírus járvány tetőzésekor is hangsúlyoztam, minden válság veszélyt jelent a demokráciára nézve, mert az emberek, közülük is a legsérülékenyebbek jogait túl gyorsan figyelmen kívül hagyják. Ebből fakadóan az emberi jogokért való fellépésre irányuló felhívásom kulcseleme a jogok védelme a válságok idején.

Idén a demokrácia nemzetközi napján, ahogy az új típusú koronavírus járvány utáni életet tervezzük, kötelezzük el magunkat egy olyan jövő mellett, amelyben a demokrácia alapjaként ismerjük el az emberi jogokat és a jogállamiságot. Kötelezzük el magunkat az egyenlőség, a részvétel és a szolidaritás alapelveinek védelme mellett, hogy a jövő válságait biztonságosabban vészelhessük át.

* *** *