Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1168
20.september 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2021

Tohtoročný Medzinárodný deň mieru prichádza v rozhodujúcom momente pre ľudstvo.

COVID-19 prevrátil náš svet hore nohami.

Konflikty sa vymkli spod kontroly.

Klimatická núdza sa zhoršuje.

Nerovnosť a chudoba sa prehlbujú.

Nedôvera a rozpory ľudí rozdeľujú v čase, kedy potrebujeme solidaritu a spoluprácu viac ako kedykoľvek predtým.

Ako ľudská rodina stojíme pred ťažkým rozhodnutím

Mier alebo neprestajné ohrozenie života.

Musíme si vybrať mier.

Preto dnes vyzývam na 24-hodinové prímerie.

Ak budeme solidárne pracovať pre trvalý, udržateľný mier každý deň môžeme vyriešiť výzvy, ktorým čelíme.

Potrebujeme mier na urgentné dodanie život zachraňujúcich vakcín a liečby COVID-19.

Potrebujeme mier na zotavenie z pandémie, obnovu zrútených systémov a životov.

Potrebujeme mier na vyrovnanie podmienok a zníženie nerovností.

Potrebujeme mier na obnovu vzájomnej dôvery a dôvery vo fakty a vedu.

Potrebujeme uzavrieť mier aj s prírodou - aby sme vyliečili našu planétu, vybudovali zelenú ekonomiku a dosiahli čisté nulové emisie.

Mier nie je naivný sen.

Je to svetlo v temnote.

Vedie nás k jedinej ceste k lepšej budúcnosti pre ľudstvo.

Kráčajme po ceste mieru akoby od toho záviseli naše životy.

Pretože naozaj závisia.

Ďakujem.

* *** *