Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1242
17. jún 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Svetovému dňu utečencov

20.jún 2022

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov si pripomíname odvahu a odolnosť ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, násilím a prenasledovaním, a oceňujeme súcit tých, ktorí ich prijímajú.

Celosvetový počet utečencov je v súčasnosti rekordne vysoký.

Vojna na Ukrajine vyvolala najväčšie a najrýchlejšie vysídľovanie v Európe od druhej svetovej vojny.

Spolu so ženami, deťmi a mužmi, ktorí utekajú pred ďalšími konfliktmi vo svete, dosiahol celkový počet násilne vysídlených ľudí 100 miliónov - čo je pochmúrna obžaloba našej doby.

Tohtoročný Svetový deň utečencov potvrdzuje základný princíp našej spoločnej ľudskosti: každý má právo hľadať bezpečie - nech už je ktokoľvek, odkiaľkoľvek a kedykoľvek nútený utiecť.

Medzinárodné právo hovorí jasne:

Právo požiadať o azyl je základným ľudským právom.

Ľudia utekajúci pred násilím alebo prenasledovaním musia mať možnosť bezpečne prekročiť hranice.

Na hraniciach nesmú čeliť diskriminácii ani im nesmie byť nespravodlivo odopretý štatút utečenca či azyl z dôvodu ich rasy, náboženstva, pohlavia alebo krajiny pôvodu.

Nemôžu byť nútení k návratu, ak by bol ohrozený ich život alebo sloboda.

A ako s každým človekom by sa s nimi malo zaobchádzať s rešpektom.

Bezpečnosť je však len prvým krokom.

Keď sa utečenci dostanú mimo nebezpečenstva, potrebujú príležitosti.

Príležitosti liečiť sa, učiť, pracovať a prosperovať.

Príležitosti na návrat domov, ak sa tak rozhodnú, alebo na obnovenie svojho života inde, v bezpečí a dôstojnosti.

Utečenci na celom svete priniesli do svojich hostiteľských komunít nový život, prosperitu a bohatú kultúrnu rozmanitosť.

Ochrana utečencov je našou spoločnou zodpovednosťou.

Dnes sa zaviažme, že urobíme viac pre utečencov všade na svete - a pre krajiny, ktoré ich hostia, pričom samy čelia širokému spektru problémov.

Buďme spoločne solidárni.

Chráňme integritu režimu medzinárodnej ochrany.

A nikdy nestrácajme zo zreteľa našu spoločnú ľudskosť.

* *** *