Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1262
14.september 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

15.september 2022

Dnes si pripomíname 15. výročie Medzinárodného dňa demokracie.

Demokracia na celom svete však ustupuje do úzadia.

Občiansky priestor sa zmenšuje.

Stúpa nedôvera a dezinformácie.

Polarizácia podkopáva demokratické inštitúcie.

Nastal čas biť na poplach.

Čas opätovne potvrdiť, že demokracia, rozvoj a ľudské práva navzájom od seba závisia a posilňujú sa.

Čas postaviť sa za demokratické zásady rovnosti, inklúzie a solidarity.

A postaviť sa na stranu tých, ktorí usilujú o zabezpečenie právneho štátu a podporujú plnú účasť na rozhodovaní.

Tento rok sa zameriavame na základný pilier demokratických spoločností - slobodné, nezávislé a pluralitné médiá.

Pokusy o umlčanie novinárskej obce sú zo dňa na deň bezohľadnejšie - od verbálnych útokov cez sledovanie online až po právne obťažovanie - najmä voči novinárkam.

Ľudia pracujúci v médiách čelia cenzúre, zadržiavaniu, fyzickému násiliu ba dokonca aj vraždám, ktoré často zostávajú nepotrestané.

Tieto negatívne praktiky nevyhnutne vedú k nestabilite, nespravodlivosti a ďalšiemu zhoršovaniu vecí.

Demokracia nemôže prežiť bez slobodnej tlače. Bez slobody prejavu nie je sloboda.

Nielen dnes, v Medzinárodný deň demokracie, ale aj každý deň, spojme spoločne sily, aby sme zabezpečili slobodu a chránili práva všetkých ľudí na celom svete.

Ďakujem.

* *** *