Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1262
2022. szeptember 14.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a demokrácia nemzetközi napján

2022. szeptember 15.

A mai napon ünnepeljük a demokrácia nemzetközi napjának 15. évfordulóját.

A demokrácia mégis egyre inkább háttérbe szorul világszerte.

A civil tér egyre inkább szűkül.

A bizalmatlanság és a félretájékoztatás egyre erősödik.

A megosztottság pedig aláássa a demokratikus intézményeket.

Itt az idő arra, hogy megszólaltassuk a vészcsengőt.

Itt az idő arra, hogy megerősítsük azt az elgondolást, amely szerint a demokrácia, a fejlődés és az emberi jogok összefüggenek egymással és kölcsönösen erősítik egymást.

Itt az idő arra, hogy kiálljunk az egyenlőség, a befogadás és a szolidaritás demokratikus alapelvei mellett.

Ki kell állnunk azok mellett is, akik küzdenek a jogállamiságért és előmozdítják a döntéshozatalban való teljes részvételt.

Idén a demokratikus társadalmak sarokkövére, vagyis a szabad, független és plurális sajtóra figyelünk.

Minden nappal egyre szégyenteljesebbek a többek között szóbeli támadással, online megfigyeléssel és jogi eszközökkel megvalósuló zaklatási kísérletek, amelyekkel megpróbálják elhallgattatni az újságírókat, különösképpen a nőket.

A sajtó munkatársainak cenzúrával, letartóztatással és fizikai erőszakkal kell szembenézniük, és akár az életükre is törhetnek, oly gyakran büntetlenül.

Az ilyen romboló esetek szükségszerűen instabilitáshoz, igazságtalansághoz vagy még valami annál is rosszabbhoz vezetnek.

A demokrácia nem képes életben maradni sajtószabadság nélkül. A véleménynyilvánítás szabadsága nélkül pedig nem beszélhetünk valódi szabadságról.

A demokrácia nemzetközi napján és minden nap fogjunk össze azért, hogy biztosítsuk minden ember számára a szabadságot és védelmezzük jogaikat mindenhol.

Köszönöm.

* *** *