Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1309
20.apríl 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu Zeme

22.apríl 2023

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme sa zamýšľame nad najdôležitejším vzťahom ľudstva - naším vzťahom k prírode.

Od vzduchu, ktorý dýchame, cez vodu, ktorú pijeme, až po pôdu, na ktorej rastú naše potraviny - zdravie ľudstva závisí od zdravia Matky Zeme.

Napriek tomu sa zdá, že sme sa rozhodli ju zdevastovať.

V dôsledku našej činnosti pustnú lesy, džungle, poľnohospodárska pôda, mokrade, oceány, koralové útesy, rieky, moria a jazerá.

Biodiverzita kolabuje a milióny druhov sú na pokraji vyhynutia.

Musíme ukončiť túto nekonečnú a nezmyselnú vojnu s prírodou.

Máme na to nástroje, znalosti aj riešenia. Musíme však zrýchliť tempo.

Potrebujeme urýchlené opatrenia v oblasti klímy s intenzívnejším a rýchlejším znižovaním emisií, aby sme obmedzili nárast globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia. Taktiež potrebujeme výrazne zvýšiť investície do adaptácie a odolnosti, najmä v prípade najzraniteľnejších krajín a komunít, ktoré krízu spôsobili najmenej.

Zdravé ekosystémy - od oceánov a riek až po lesy a prérie - sú tiež veľmi dôležité v našom boji proti klimatickej zmene. Pustime sa do realizácie historickej dohody OSN o biodiverzite, ktorá má zabezpečiť, aby bolo do roku 2030 chránených 30 percent pôdy a vody na Zemi.

Vlády musia byť na čele tohto úsilia na každom kroku. Dôležitú úlohu však zohrávajú aj korporácie, inštitúcie a občianska spoločnosť.

Napokon sa musíme poučiť z múdrosti, vedomostí a vodcovstva pôvodných obyvateľov, ktorých starostlivosť o životné prostredie siaha tisícročia do minulosti a ktorí majú v rukách mnohé riešenia svetovej krízy v oblasti klímy a biodiverzity.

V tento Deň Zeme vyzývam ľudí na celom svete, aby pozdvihli svoje hlasy - v školách, na pracoviskách, v náboženských komunitách a na platformách sociálnych médií - a požadovali od lídrov, aby sa zmierili s prírodou.

Všetci sa snažme chrániť náš spoločný domov v záujme ľudí a planéty už teraz a pre budúce generácie.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV