Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1359
19.október 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2023

 

Organizácia Spojených národov odráža svet taký, aký je, a zároveň predstavu sveta, ktorú by sme mohli vytvoriť. 

Je našou zodpovednosťou pomôcť budovať takýto svet mieru, udržateľného rozvoja a ľudských práv pre všetkých.

Viem, že to dokážeme. Charta Organizácie Spojených národov, ktorá vstúpila do platnosti práve dnes pred 78 rokmi, nám ukazuje cestu vpred.

Charta je ukotvená najmä v duchu odhodlania prekonávať rozpory, naprávať vzťahy a budovať mier.

Rozširovať príležitosti a nikoho nevynechať.

Zabezpečiť spravodlivosť, rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat.

Poskytovať život zachraňujúcu pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

A mať dosť flexibility na riešenie výziev, ktoré v čase vzniku OSN ešte neexistovali - od existenčnej klimatickej krízy až po nebezpečenstvá a prísľuby umelej inteligencie. 

Organizácia Spojených národov sa riadi nadčasovými hodnotami a zásadami, ale nikdy nesmie ustrnúť v čase. Preto musíme neustále upevňovať spoluprácu a uplatňovať optiku 21. storočia na všetko, čo robíme.

V tento Deň Organizácie Spojených národov sa s nádejou a odhodlaním zaviažme budovať lepší svet podľa našich predstáv.

Zasaďme sa o budúcnosť, ktorá bude zodpovedať názvu našej nenahraditeľnej organizácie. 

Žijeme v rozdelenom svete. Môžeme a musíme byť zjednotenými národmi.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV