Utečenectvo a migrácia - Články

Odporúčame

  • Globálny rámec OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii
    © UN Photo/UNHCR/Roger LeMoyne

    Globálny rámec OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii

    10/12/2018

    "Migrácia tu v našej histórii doteraz vždy bola a ja naozaj verím, že prispela k celosvetovému rozmachu, rozvoju a prosperite. Rovnako platí, že 80% migrantov v globálnom meradle migrovalo bezpečným a organizovaným spôsobom. Nemôžeme však zabudnúť na tragédie, ktorých sme každodenne svedkami na púšti, mori - všade - kde sa ľudia snažia o lepší život, sa zverujú do rúk obchodníkov s ľuďmi či pašerákov, ktorí zásadne porušujú ich ľudské práva a toľkým spôsobujú smrť." António Guterres, 10.december 2018