COP27: Čo potrebujete vedieť o klimatickej konferencii OSN

Tohtoročná Klimatická konferencia OSN sa koná v egyptskom Šarm aš-Šajchu na pozadí extrémnych výkyvov počasia na celom svete, energetickej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a vedeckých údajov, ktoré potvrdzujú, že svet sa dostatočne nevenuje znižovaniu emisií uhlíka a ochrane budúcnosti našej planéty.

Zmierňovanie: Ako krajiny znižujú emisie skleníkových plynov?

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy znamená napr. používanie nových technológií a obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenie energetickej účinnosti starších zariadení alebo zmenu postupov riadenia či spotrebiteľského správania.

Od krajín sa očakáva, že ukážu, ako plánujú implementovať Glasgowský klimatický pakt, prehodnotia svoje klimatické plány a vytvoria pracovný program týkajúci sa zmierňovania zmeny klímy.

Adaptácia: Ako sa krajiny prispôsobia a pomôžu ostatným?

Zmena klímy je tu a krajiny sa musia prispôsobiť dôsledkom, aby mohli chrániť obyvateľstvo. V závislosti od lokality klimatické zmeny prinášajú zvýšené riziko požiarov, povodní, sucha, horúcejšie či chladnejšie dni alebo zvýšenie hladiny morí.

V minulom roku sa rozvojové krajiny dohodli, že prinajmenšom zdvojnásobia finančné prostriedky na adaptáciu, a mnohí žiadajú zvýšiť financie tak, aby sa vyrovnali finančným opatreniam na zmiernenie zmeny klímy podľa Parížskej dohody. Toto bude v Šarm aš-Šajchu určite jednou z hlavných tém rozhovorov.

Čo sú „straty a škody“, o ktorých toľko počúvame?

Zmena klímy, dôsledkom ktorej sú aj extrémne prejavy počasia ako tropické cyklóny, rozširovanie púští a zvyšovanie hladiny morí, spôsobuje krajinám škody v podobe vysokých nákladov. 

Keďže zintenzívnenie týchto inak „prírodných katastrof“ je spôsobené nárastom emisií skleníkových plynov, väčšinou v bohatých priemyselných krajinách, rozvojové krajiny, ktoré postihujú najviac, argumentujú, že by mali dostať náhradu. Prebiehajú diskusie o zriadení „Fondu na krytie strát a škôd“, zatiaľ bez konkrétnych výsledkov. 

Na konferenciu sa prihlásilo približne 30 000 ľudí, ktorí zastupujú vlády, podniky, mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť. Konferencia sa koná od 6. do 18. novembra 2022 v egyptskom Šarm aš-Šajchu.

Ďalšie správy z konferencie COP27 nájdete tu: https://news.un.org/en/events/cop27