Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/507
2014. március 21.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára, Ban Ki-Mun:

Üzenete a faji megkülönböztetés kiküszöbölésének nemzetközi napján

2014. március 21.

BÉCS, március 21. (ENSZ Információs Szolgálat) - Idén emlékezik meg a világ először úgy a faji megkülönböztetés kiküszöbölésének nemzetközi napjáról, hogy a volt dél-afrikai elnök, Nelson Mandela már nincs közöttünk.

Ez a szomorú tény emlékeztet minket bátor küzdelmére az apartheid ellen és győzelmére azon rasszista erők felett, amelyek 27 évre bebörtönözték.

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az apartheid elleni fellépés iránti szolidaritás jegyében jelölte ki ezt a napot, hogy megemlékezzünk az 1960-as, Sharpeville városában történt mészárlásról, amelynek során számos ember megsebesítése mellett 69 ember életét oltotta ki a rendőrség, miközben a megdöbbentő törvények elfogadása ellen békésen tüntetőkre tüzet nyitott.

Nelson Mandela útja a bebörtönzésből az elnöki hivatalig egy különleges egyén győzelme a gyűlölet, a tudatlanság és a félelem erői felett - továbbá a bátorság, a megbékélés és a megbocsátás erejének bizonyítékai a faji megkülönböztetésből fakadó igazságtalanság legyőzésére.

Mandela 1996-ban Sharpeville városát választotta Dél-Afrika új Alkotmányának történelmi aláírására. Akkor Mandela elnök azt mondta, hogy "A Sharpeville-kből, amelyek kísértik történelmünket, kialakult egy rendíthetetlen elhatározás az emberi élet, a szabadság és jólét tisztelete iránt, amelyet olyan jogokként kell megőrizni, amelyek túlmutatnak bármely hatalom megsemmisítő erején."

Ma úgy emlékezünk Sharpeville-re mint a faji megkülönböztetés borzalmas veszteségének szimbólumára és tisztelettel adózunk azok emléke előtt, akik a mészárlás során életüket vesztették. Ugyanakkor visszaemlékezünk Sharpeville hagyatékára, amelyet Mandela elnök az emberi méltóság és jogok védelme iránti megingathatatlan elhatározássá alakított.

Az a tapasztalat, ahogyan Dél-Afrikában az egyenlőség megbízható védelme az ország történelmének számos Sharpeville-je miatt kialakult, a világon bárhol alkalmazható nem csak a rasszizmus szervezett és intézményesített formáira, hanem bárhol, ahol ez az ártalmas probléma felmerül, beleértve az emberek napi kapcsolatait is.

Felhívok mindenkit, különösen a politikai, polgári és vallási vezetőket, hogy erőteljesen ítéljenek el minden üzenetet és eszmét, ami a rasszizmuson, a faji felsőbbrendűségen vagy gyűlöleten alapul és mindent, ami rasszizmust, faji megkülönböztetést, idegengyűlöletet vagy bármilyen hasonló tudatlanságot szít. Ezen a napon fogadjuk el, hogy a faji megkülönböztetés veszélyes fenyegetés maradt és kötelezzük el magunkat amellett, hogy ezt párbeszéddel oldjuk meg, amely az egyének abbéli képességén alapul, hogy tisztelik, védik és megőrzik az emberi család változatos gazdagságát.

* *** *