Nők

<p><sub><span id="docs-internal-guid-7197e07a-7fff-cf51-34c3-032f0c30c9d1">Aktivisták vesznek részt az „Autómentes napi sporttevékenységeken" a 16 nap aktivizmus alkalmából, amelyet a nemekkel foglalkozó és családügyi minisztérium Kigali városával közösen szervezett.</span><br /></sub></p>
© UN Women/Pearl Karungi

Aktivisták vesznek részt az „Autómentes napi sporttevékenységeken" a 16 nap aktivizmus alkalmából, amelyet a nemekkel foglalkozó és családügyi minisztérium Kigali városával közösen szervezett.

A nők és a lányok képviselik a világ lakosságának felét és ezáltal ők birtokolják a világ tehetségének felét is. A nemek közötti egyenlőség amellett, hogy alapvető emberi jog, nélkülözhetetlen a békés társadalmak és a fenntartható fejlődés eléréséhez is. Az is bizonyos, hogy a nők helyzetének előmozdítása ösztönzi a termelékenységet és a gazdasági növekedést.

Ezek ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség még mindig mélyen beágyazott jellemzője társadalmainknak és hátráltatja azok fejlődését. A nők és a lányok túl gyakran ki vannak zárva az oktatásból és a munka világából, nem jár nekik egészségügyi ellátás, túl gyakran válnak erőszak és megkülönböztetés áldozataivá, ráadásul a döntéshozatali folyamatokban is alulreprezentáltak.

„A nemek közötti egyenlőtlenség korunk nyomasztó igazságtalansága és a legnagyobb emberi jogi kihívás, amellyel szemben állunk." - António Guterres ENSZ-főtitkár

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a nők

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1945-ben aláírt alapokmánya volt az első nemzetközi megállapodás, amely deklarálta a nemek közötti egyenlőség alapelvét és támogatta a nők jogait.

Az ENSZ első évében a Gazdasági és Szociális Tanács létrehozta a nők helyzetével foglalkozó bizottságot mint a legfőbb globális politikai döntéshozó testületet, amely kizárólag a nemek közötti egyenlőséggel és a nők helyzetének javításával foglalkozott. A bizottság első eredményei közé tartozott, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának tervezetében nemek szempontjából semleges megfogalmazást biztosított.

Az ENSZ  a több évtized alatt jelentős előrelépést tett a nemek közötti egyenlőség előmozdítása terén, valamint világszerte a nők és a lányok jogaiért és helyzetük javításán dolgozik.

Kiemelt

 • Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából

  Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából

  08/03/2024

  A nők jogaiért folytatott küzdelem során jelentős fejlődést értünk el az elmúlt több mint ötven évben.

  A nők és a lányok korlátokat döntöttek le, sztereotípiákat írtak felül és elvezettek bennünket egy igazságosabb és egyenlőbb világ felé.

A nők jogai mint emberi jogok

A nemek közötti egyenlőséget az ENSZ Közgyűlése által 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata tette a nemzetközi emberi jogi jogszabályok részévé. Az emberi jogok történelmében mérföldkőnek számító dokumentum elismerte, hogy: "Minden emberi lény szabadnak és méltóságában és jogaiban egyenlőnek születik", és hogy "mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, ... születésre vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra”.

alt text is missing

Az 5. fenntartható fejlődési cél: Nemek közötti egyenlőség

A világ vezetői által 2015-ben elfogadott, 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható fejlődési keretrendszer és az abban foglalt 17 fenntartható fejlődési cél (SDG) meghatározza a haladás fenntartható és mindenkire kiterjedő irányát.

A nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdítása áll az 5. fenntartható fejlődési cél középpontjában, de mind a 17 célnak szerves részét képezi. Csak a nők és a lányok jogainak az összes célban való érvényesítésével érhetjük el az igazságosságot és mindenki figyelembevételét, a mindenki számára működő gazdaságot, valamint közös környezetünk fenntartását mind a jelenkor, mind a jövő nemzedékei számára.

A nemek közötti egyenlőségről szóló 5. célnak kilenc alcélja van, köztük a nők és a lányok elleni megkülönböztetés összes formájának megszüntetése, valamint az erőszak és az emberkereskedelemhez, a szexuális kizsákmányoláshoz és a kényszerházassághoz hasonló káros gyakorlatok összes formájának felszámolása. További alcélok a szexuális és reprodukciós egészséghez való hozzáférés biztosítása, a vezetői pozíciókban elérhető egyenlő lehetőségek, valamint az ezekben való teljes és hatékony részvétel.

A nemek közötti egyenlőség 2030-ig történő eléréséhez sürgős cselekvésre van szükség, ugyanis így felszámolhatjuk a diszkriminációt kiváltó számos olyan okot, amely még mindig megfosztja a nőket jogaiktól mind a magánéletükben, mind a közszférában. Az ENSZ számos projektet és kampányt indított el ennek a célnak a megvalósításáért.

UN Women

Az ENSZ nemek közötti egyenlőség elérésére irányuló munkájának középpontjában az UN Women áll. Az ENSZ Közgyűlése 2010-ben hozta létre a Nemek Egyenlőségével és a Nők Felemelkedésével Foglalkozó Egységét, hogy összefogja az ENSZ-rendszer munkáját. Az UN Women támogatja a nők helyzetével foglalkozó bizottságot, vagyis a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdításával foglalkozó legfőbb globális kormányközi testületet, amely politikákat, globális minimumkövetelményeket és normákat dolgoz ki. Az UN Women továbbá segíti a tagállamokat e minimumkövetelmények végrehajtásában, valamint irányítja és koordinálja az ENSZ-rendszer nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos munkáját. Elősegíti továbbá az elszámoltathatóságot is.

He-For-She kampány

Az UN Women elindította az innovatív „Férfiak a nőkért” kampányt (He-For-She campaign), amely egy szolidaritási mozgalom a nemek közötti egyenlőségért. A kampány felhívja a férfiakat és a fiúkat arra, hogy tegyenek egy egyenlőbb világért, és hogy az emberek egyenlő partnerként összefogva alkossanak közös jövőképet egy olyan világról, amelyben megvalósul a nemek közötti egyenlőség, és ennek érdekében konkrét és helyi szinten releváns megoldásokat dolgozzanak ki. 

„Egy férfiak által uralt világban élünk egy férfiak által dominált kultúrával, amely még mindig jelen van az Egyesült Nemzetek Szervezetében is. Több ezer éve a férfiak irányítanak. A hozzáállás megváltoztatása az egyik legfontosabb és egyben a legnehezebb kihívás is”, mondta António Guterres ENSZ-főtitkár az ENSZ női vezetőit ünneplő beszédében.

„A nemek közötti egyenlőség a hatalom újraértelmezésének és átalakításának eszköze, amely mindenki számára előnyökkel jár. Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a nők megváltoztatásának kísérletét, és elkezdjük megváltoztatni azokat a rendszereket és hatalmi egyensúlyhiányokat, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy megvalósítsák a bennük rejlő lehetőségeket", mondta António Guterres ENSZ-főtitkár 2020-ban a nemzetközi nőnapon.

Az ENSZ békefenntartásában különös hangsúlyt kap a nőknek a békefolyamatokban való részvételre való felhatalmazása, valamint a politikai és a választási rendszerekbe való bevonásukért való kiállás. Emellett az ENSZ-műveletek szerves részét képezi annak a figyelembevétele, hogy a nők és a férfiak különböző kihívásokkal szembesülnek a konfliktusokban és a konfliktus utáni helyzetekben.

<p><sub>Emma Watson brit színésznő és az UN Women jószolgálati nagykövete az ENSZ Nemek Közötti Egyenlőségért és a Nők Esélyegyenlőségéért Felelős Egysége (UN Women) által a HeForShe kampányuk támogatásáért szervezett különleges esemény házigazdájaként.<br /></sub></p>
© UN Photo/Mark Garten

Emma Watson brit színésznő és az UN Women jószolgálati nagykövete az ENSZ Nemek Közötti Egyenlőségért és a Nők Esélyegyenlőségéért Felelős Egysége (UN Women) által a HeForShe kampányuk támogatásáért szervezett különleges esemény házigazdájaként.

Nemzetközi nőnap: március 8.

A nemzetközi nőnapot világszerte számos országban ünneplik. Ez az a nap, amikor a nők teljesítményét elismerik nemzeti, etnikai, nyelvi, kulturális, gazdasági vagy politikai megosztottságra való tekintet nélkül.

Mit tesz az ENSZ Bécsben az 5. fenntartható fejlődési cél eléréséért?

Munkája során számos bécsi székhelyű ENSZ-szervezet járul hozzá aktívan a nemek közötti egyenlőség eléréséhez.

Az ENSZ Világűrirodája (UNOOSA) elindította a „Világűr a nőkért” (Space4Women) elnevezésű projektet, amely a nők szerepvállalását segíti elő a világűrben azáltal, hogy a nőket és a lányokat a természettudományos, a műszaki, a mérnöki és a matematikai (STEM) oktatásra és karrierre bátorítja, különösen a fejlődő országokban. Emellett a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésén dolgozik az űrágazatban. A Space4Women Network bemutatja a nők szakértelmét és hozzájárulását az űrágazathoz.

Az ENSZ Leszerelési Ügyekkel Foglalkozó Hivatala (UNODA) szervezi az „Ösztöndíj a békéért és biztonságért” képzési programot, amely a globális délről érkező, pályakezdő női szakembereknek ad lehetőséget a leszerelési és a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló képzésre. 2019-ben az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az UNODA bécsi irodája közös projekt keretében éves képzéssorozatot dolgozott ki az EBESZ-ben részt vevő államok fiatal női képviselői számára.

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) elkötelezett a nemek közötti egyenlőtlenségek kezelése mellett az iparban, és a nőkben rejlő teljes – vezetői és a változást irányító gazdasági szereplői – potenciál kiteljesítése, valamint a gazdaságok átalakítása és a mindenre kiterjedő növekedés megteremtése mellett. Az UNIDO a világ minden táján megvalósuló projektek révén képessé teszi a nőket arra, hogy közös jólétet teremtsenek, előmozdítsák a gazdasági versenyképességet és megóvják a környezetet.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) a Vámügyi Világszervezettel közösen létrehozta a „Nők hálózati kezdeményezését”, arra bátorítva a női vám- és rendészeti tisztviselőket, hogy vegyenek részt továbbképzéseken és vezetői programokban. Ezek a női tisztviselők ellenőrzik a konténerhajókat a kábítószerekhez és a fegyverekhez hasonló illegális árukat keresve.

Az UNODC számos projektet és tevékenységet folytat , amelyek a nők és a gyermekek megnövekedett kiszolgáltatottságával foglalkozik a kábítószerek és a bűnözés, az emberkereskedelem, a kábítószer-használattal összefüggő betegségek és a HIV-fertőzés megelőzése és kezeléséhez való hozzáférés, valamint a női fogvatartottak rehabilitációja terén.

„Az UNODC a nemi alapú erőszak holisztikus megközelítését támogatja úgy, hogy egybefogja az egészségügyi, a szociális, a rendőri és az igazságszolgáltatási szektorokat azért, hogy megelőző stratégiákat és támogató szolgáltatásokat hozzanak létre. Segítünk beépíteni a nemi alapú megközelítést a terrorizmussal és a büntetés-végrehajtással kapcsolatban”, mondta Ghada Waly az UNODC ügyvezető igazgatója és a bécsi ENSZ-Központ főigazgatója.

Az UNODC megbízatásával összefüggésben számos nemzetközi jogi eszköz és határozat szólítja fel a tagállamokat, hogy jogszabályaikban és politikáikban érvényesítsék a nemek közötti egyenlőség szempontját, és fogadjanak el konkrét intézkedéseket a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdítása érdekében.

Női vezetők

A női vezetők és a női szervezetek megmutatták szakértelmüket és tudásukat a munka minden területén a helyi szinttől a globálisig. A nők különböző tapasztalatokkal, látásmóddal és készségekkel rendelkeznek, emellett pótolhatatlan a mindenki számára jobb döntésekhez, politikákhoz és törvényekhez vezető hozzájárulásuk. Mégis korlátozott a nők vezetői és politikai részvétele. Ez annak ellenére van így, hogy bizonyították rátermettségüket vezetőként és a változás ügynökeiként, ráadásul úgy, hogy joguk van a demokratikus kormányzásban való egyenlő részvételre. Egyes nők nagy sikerrel vették ezeket az akadályokat, ami gyakran a társadalom egészének javára szolgált. A nők összessége számára viszont egyenlő és mindenki számára elérhető lehetőségekre van szükség.

Női vezetők az ENSZ bécsi székhelyű szervezeteiben

Ghada Waly

alt text is missing

A bécsi ENSZ-Központ (UNOV) főigazgatója és az UNODC ügyvezető igazgatója

Ghada Waly az első nő az UNODC élén és szintén ő a főigazgatója a bécsi ENSZ-Központnak, valamint korábban Egyiptomban volt társadalmi szolidaritásért felelős miniszter. 30 év tapasztalattal rendelkezik a fenntartható fejlődés, a szegénység csökkentése, a szociális védőrendszer, valamint a nők és a fiatalok helyzetének előmozdítása terén.

Teljes önéletrajz

Borislava Batandjieva-Metcalf

Az ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottságának (UNSCEAR) titkára

alt text is missing

Borislava Batandjieva-Metcalf az ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottságának (UNSCEAR) titkára. 22 év tapasztalata van a sugárzás és a nukleáris biztonság terén. Korábban dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, valamint tudományos projektfelelős volt az Európai Bizottságban.

Teljes önéletrajz

Anna Joubin-Bret

Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) titkára

alt text is missing

Anna Joubin-Bret az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) titkára és az ENSZ Jogi Ügyekkel Foglalkozó Hivatalában a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Részleg igazgatója. Mielőtt csatlakozott az ENSZ-hez, nemzetközi kereskedelmi jogot oktatott világszerte számos egyetemen és intézményben, valamint ügyvédként praktizált Párizsban.

Kapcsolódó hírek

 • Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából
  08/03/2024

  Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából

  A nők jogaiért folytatott küzdelem során jelentős fejlődést értünk el az elmúlt több mint ötven évben.

  A nők és a lányok korlátokat döntöttek le, sztereotípiákat írtak felül és elvezettek bennünket egy igazságosabb és egyenlőbb világ felé.

 • #AfghanGirlsVoices
  15/09/2023

  #AfghanGirlsVoices

  „Változást érhetünk el az oktatással és olyan nemzetet építhetünk, amelyben minden lány kibontakoztathatja a benne rejlő lehetőségeket.” Olvassa el az Afganisztánban élő lányok inspiráló beszámolóit, akik kiállnak az oktatáshoz való jogukért. #AfghanGirlsVoices

 • Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából
  16/03/2023

  Véleménycikke a Nemzetközi Nőnap Alkalmából

  A szemünk láttára tűnik el a nők jogai terén elért haladás világszerte. A legfrissebb előrejelzések szerint a jelenlegi folyamatok mellett még további 300 évre van szükség a nemek közötti teljes egyenlőség eléréséhez.

  Napjaink egymást követő válságai – az Ukrajnában zajló háborútól kezdve az éghajlati vészhelyzetig – a nőket és a lányokat érintik először és legrosszabbul. A demokrácia globális visszaszorulásának részeként pedig megkérdőjelezik és megtagadják a nőknek a testük feletti jogait és az életük feletti önrendelkezésüket.

 • Nemzetközi nőnap
  08/03/2023

  Nemzetközi nőnap

  "A nemzetközi nőnapon a nők és a lányok által elért eredményeket ünnepeljük az élet minden területén, a világ minden részén.

  Felismerjük azonban az előttük álló hatalmas akadályokat, a strukturális igazságtalanságoktól, a marginalizálódástól és az erőszaktól kezdve a nőket és a lányokat legelőször és leginkább érintő, egymást követő válságokon át, egészen a személyes önrendelkezésük, valamint a testük és az életük feletti jogaik megtagadásáig." — António Guterres

További hírek

Éghajlatváltozás

alt text is missing

Fenntartható Fejlődés

alt text is missing

Emberi jogok

alt text is missing