Az ENSZ Bécsben

Bécs az ENSZ négy központjának egyike New York, Genf és Nairobi mellett.

Bécsi Nemzetközi Központ (Vienna International Center, VIC), Ausztriában ismertebb nevén "UNO City", vagyis "ENSZ-város", 1979-ben nyitotta meg kapuit. A VIC-t 99 évre adták bérbe az Egyesült Nemzetek Szervezetének egy osztrák schilling jelképes összegért évente, amely hét eurócentnek felel meg.

A bécsi székhelyű szervezetek több mint 150 országból körülbelül 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak.

Az Egyesült Nemzetek családjának bécsi tagjai:

Az ENSZ Bécsi Hivatala (United Nations Office at Vienna, UNOV): az ENSZ programjainak adminisztratív támogatását biztosítja, ideértve a konferenciaszervezést, a biztonságot és a tolmácsolást. A UNOV főigazgatója képviseli az ENSZ-főtitkárt a Bécsbe akkreditált diplomáciai missziók és a fogadó ország vonatkozásában.

 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (International Atomic Energy Agency, IAEA): a világ tudományos és műszaki együttműködésének központi kormányközi fórumaként működik a nukleáris területen. Az IAEA a nukleáris tudomány és technológia biztonságos és békés használatáért dolgozik, miközben hozzájárul a nemzetközi békéhez és biztonsághoz, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének fenntartható fejlődési céljaihoz.

 

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO): az ENSZ szakosított ügynöksége, amely elősegíti az iparfejlesztést a közös fejlődés elérése, valamint a gazdasági versenyképesség növelése érdekében, miközben védi a környezetet, valamint erősíti a tudást és az intézményeket.

 

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC): a bécsi székhelyéről és a világszerte megtalálható irodáinak globális hálózatán keresztül a UNODC segíti a tagállamokat, hogy fellépjenek a kábítószerek, a bűnözés, a korrupció és a terrorizmus által okozott veszélyek ellen, valamint azon dolgozik, hogy előmozdítsa a biztonságot és az igazságosságot mindenki számára.

 

Az Átfogó Atomcsend-szerződés Szervezetének Előkészítő Bizottsága (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO PrepCom): előkészíti az Átfogó Atomcsend-szerződés (CTBT) végrehajtását, amely tiltja a nukleáris fegyverek összes felszíni, légköri, víz alatti és földfelszín alatti kísérleti robbantását mindenhol és mindenkinek. A CTBTO olyan globális ellenőrző rendszert működtet 337 megfigyelő hellyel, amellyel biztosítja, hogy egy nukleáris robbantás se maradhasson észrevétlen. A megfigyelés adatait olyan nem ellenőrzési célokra is felhasználják, mint a cunami előrejelzés vagy a globális sugárzás megfigyelése.

 

Az ENSZ Világűriroda (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA): a világűr békés célú használatával kapcsolatos nemzetközi együttműködés elősegítésén dolgozik. Segíti a tagállamokat, különösen a fejlődő országokat, hogy hozzáférjenek az űrtudományhoz, az űrtechnológiához, valamint a fenntartható fejlődést elősegítő alkalmazásokhoz. A UN-SPIDER segítségével a Világűriroda segíti az országokat, hogy ki tudják használni a katasztrófavédelemhez és a veszélyhelyzeti beavatkozáshoz az űrtechnológiákban rejlő lehetőségeket. A Világűrirodához tartozik az ENSZ-főtitkár felelősségi köre a világűrjog tekintetében, továbbá az iroda kezeli a világűrbe fellőtt tárgyak nyilvántartását is.

 

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa létrehozott egy független nemzetközi bizottságot (IICIU) az Ukrajnában elkövetett emberi jogi jogsértések, a nemzetközi humanitárius jog megsértésének és az Oroszországi Föderációnak az Ukrajna elleni agressziója során elkövetett bűncselekmények kivizsgálása érdekében. A bizottságot három független szakértő vezeti: a norvég Erik Møse, aki a bizottság elnöke, valamint a bizottság tagjai még a bosznia-hercegovinai Jasminka Džumhur és a kolumbiai Pablo de Greiff.

 

A Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (The International Commission for the Protection of the Danube River, ICPDR): előmozdítja a nemzetközi együttműködést, hogy Európa második legnagyobb folyója, a Duna tisztább, egészségesebb és biztonságosabb lehessen, miközben azon dolgozik, hogy biztosítsa a fenntartható és méltányos vízgazdálkodást és édesvízkészletet a Duna vízgyűjtőjének területén. Az ICPDR a Duna-védelmi egyezmény alapján látja el munkáját.

 

A Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (International Narcotics Control Board, INCB): egy független szakértői testület, amely vizsgálja és elősegíti az ENSZ kábítószer-ellenőrzési egyezményeiben foglaltak betartását. Az INCB biztosítja a kábítószerek és pszichotróp anyagok orvosi és tudományos célú felhasználását, miközben megakadályozza illegális felhasználásukat. A Testület megfigyeli az illegális kábítószerek előállításához használt prekurzor vegyületek nemzeti ellenőrzését, valamint segíti a kormányokat abban, hogy a prekurzorok ne kerüljenek illegális felhasználásra.

 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (International Organization for Migration, IOM): elkötelezett a humánus és szervezett migráció elősegítése mellett, hogy az mindenki javára szolgáljon. Továbbá humanitárius segítséget nyújt a rászoruló migránsoknak. A bécsi IOM jelenleg az ausztriai országképviseleti irodából, valamint a délkelet-európai, kelet-európai és közép-ázsiai regionális irodából áll.

A Kárpátok Egyezmény Titkársága - Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (Secretariat of the Carpathian Convention - UN Environment Programme): a Kárpátok egyezmény alapján előmozdítja Európa legnagyobb határokon átnyúló hegységének, a Kárpátok védelmének nemzetközi irányítását és fenntartható fejlődését. Az iroda az UNEP hegyi ökoszisztémákkal kapcsolatos munkájának globális központja, valamint az UNEP délkelet-európai szubregionális központja.

 

Fenntartható energia mindenki számára (Sustainable Energy for All Initiative, SE for ALL): globális platformként azon dolgozik, hogy elérje az egyetemes hozzáférést a fenntartható energiához, amellyel hozzájárul egy tisztább, igazságosabb és virágzóbb világhoz mindenki számára. A kezdeményezés partnerek ezreit fogja össze a közszférából, a magánszektorból és a civil társadalomból.

 

Az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL): célja a nemzetközi árukereskedelem útjában álló jogi akadályok csökkentése a nemzetközi kereskedelmi és üzleti jog modernizálásával és harmonizálásával. Az UNCITRAL egyezményeket, mintatörvényeket és szabályokat, valamint jogi és törvényhozási iránymutatásokat alkot az olyan területeken, mint a választottbíróság és a mediáció; a mikro-, kis- és középvállalkozások; az elektronikus kereskedelem, a csődjog és a hitelbiztosítéki jog.

 

Az ENSZ Politikai és Békeépítési Ügyek Főosztálya egy összekötő irodát tart fenn Bécsben, amely egyúttal az ENSZ Békeműveleti Főosztályát és a Műveleti Támogatást is képviseli. Célja, hogy erősítse az együttműködést a képviselt főosztályok és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) között.

 

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (The United Nations High Comissioner for Refugees, UNHCR): figyelemmel kíséri a releváns menekültügyi szabályok végrehajtását Ausztriában a genfi menekültügyi egyezménynek megfelelően, valamint javaslatokat tesz a hatóságoknak a menekültekkel kapcsolatos kérdésekben.

 

A bécsi ENSZ Információs Szolgálat (United Nations Information Service in Vienna, UNIS Vienna): az ENSZ információs központjai hálózatának részeként, a UNIS négy országban, Ausztriában, Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában közvetíti az Egyesült Nemzetek Szervezetének tevékenységét és célkitűzéseit. Ezen felül közkapcsolati támogatást nyújt az ENSZ bécsi székhelyű programjai számára.

 

Az ENSZ Leszerelési Ügyekkel Foglalkozó Hivatalának bécsi irodája (United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA): elősegíti a közelebbi együttműködést és a hatékonyabb párbeszédet a leszerelés, a non-proliferáció és a fegyverellenőrzés minden területén. A bécsi iroda koordinálja a Leszerelés és Non-proliferáció (DNP) Oktatási Partnerséget, amelynek keretében 30 partnerszervezet dolgoz ki közösen a leszerelésről szóló oktatási anyagokat.

 

Az ENSZ Postahivatala (The United Nations Postal Administration, UNPA): kibocsátja az Egyesült Nemzetek Szervezetének bélyegeit, amelyek bemutatják a szervezet tevékenységét. A Bécsben kibocsátott bélyegekkel levelet lehet feladni az Egyesült Nemzetek Szervezetének Bécsi Hivatalából.

 

Az ENSZ nyilvántartása a megszállt palesztin területeken épített fal által okozott károkról (The United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory (UNRoD): dokumentációt tart fenn az Izrael által épített fal okozta károkról a megszállt palesztin területeken, ideértve a Kelet-Jeruzsálemben lévő és akörüli területeket is.

 

Az ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottsága (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR): kiértékeli az ionizáló sugárzásnak való kitettség hatásait és szintjét. A UNSCEAR jelentései a kormányok és nemzetközi testületek által használt sugárvédelmi intézkedések tudományos alapjául szolgálnak.

Az ENSZ Bécsben - Honlap

alt text is missing

Megközelíthetőség

alt text is missing

Az ENSZ az Ön mindennapjaiban

alt text is missing