Általános információk az ENSZ-ről

<p><sub>A Titkárság épületének látképe, előtérben a tagállamok zászlóival, az ENSZ New York-i székhelyén.</sub></p>
© UN Photo/Rick Bajornas

A Titkárság épületének látképe, előtérben a tagállamok zászlóival, az ENSZ New York-i székhelyén.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egy nemzetközi szervezet, amelyet a második világháborút követően 1945-ben alapított 51 olyan ország, amely elkötelezte magát a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése és a társadalmi fejlődés, valamint a jobb életszínvonal és az emberi jogok előmozdítása mellett.

Az ENSZ négy fő célja:

 • a béke fenntartása világszerte;
 • a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése;
 • segítségnyújtás a nemzetek számára ahhoz, hogy közös munkával jobbá tegyék a szegények életkörülményeit, felszámolják az éhezést, a járványokat és az írástudatlanságot; valamint előmozdítsák a tiszteletet egymás jogai és alapvető szabadságjogai iránt; és
 • az, hogy központi szerepet töltsön be az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek összehangolásában.

Kiemelt

 • Elszántan – 2023-as éves jelentés
  © UN Photo/Cia Pak

  Elszántan – 2023-as éves jelentés

  18/09/2023

  „Az Egyesült Nemzetek Szervezetének női és férfi kollégái elszántan dolgoznak azért, hogy kezeljék napjaink többszörös válságait és azért, hogy a béke, a stabilitás és a jólét új útjára tereljék az emberiséget.”

  — António Guterres, ENSZ-főtitkár

Az ENSZ globális munkája

Az ENSZ munkája a világ minden szegletébe elér. Jóllehet az ENSZ-t leginkább a békefenntartásról, a békeépítésről, a konfliktusmegelőzésről és a humanitárius segítségnyújtásról ismerik az emberek, az ENSZ és annak rendszere (a szakosított intézmények, az alapok és a programok) több módon is hatással van életünkre és jobb hellyé teszi világunkat. A szervezet munkája számtalan lényeges kérdésre kiterjed, többek között a fenntartható fejlődésre, a környezetvédelemre és a menekültek támogatására, a katasztrófavédelemre, a terrorizmus elleni harcra, a leszerelésre és a fegyverek elterjedésének megakadályozására, a demokrácia, az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség előmozdítására és a nők helyzetének jobbítására, a kormányzásra, a nemzetközi egészségügyre, a taposóakna-mentesítésre, valamint az élelmiszer-termelés bővítésére.

<p><sub>A Közgyűlés termének széles látképe, amint António Guterres főtitkár (a pódiumon és a képernyőkön) beszédet mond a Közgyűlés <span class="contentpasted0">76. </span>ülésszakának általános vitáján.</sub></p>
© UN Photo/Manuel Elías

A Közgyűlés termének széles látképe, amint António Guterres főtitkár (a pódiumon és a képernyőkön) beszédet mond a Közgyűlés 76. ülésszakának általános vitáján.

Közgyűlés

A Közgyűlés az ENSZ fő tanácskozó, döntéshozó és képviseleti szerve. A Közgyűlésben mind a 193 tagállam képviselteti magát, így ez az egyetlen univerzális ENSZ-testület. Minden év szeptemberében az ENSZ összes tagállamának képviselői megjelennek a Közgyűlés New York-i termében tartott éves ülésszakon és általános vitán, amelyen számos államfő is részt vesz és beszédet mond. A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő és szavazó tagok szavazatának kétharmados többségével hozza a nemzetközi béke és biztonság, az új tagok felvétele, a költségvetési kérdések és más hasonlóan fontos ügyekben. Egyéb kérdésekben a jelenlévő és szavazó tagok egyszerű többsége határoz. A Közgyűlés minden ülésszakra új elnököt választ, aki egy éven keresztül tölti be ezt a beosztást.

Az ENSZ-Közgyűlés 78. ülésszakának elnöke

alt text is missing
© UN Photo/Loey Felipe

A Közgyűlés új ülésszakával egyidejűleg új elnök is hivatalba lép. A Trinidad és Tobagóból származó Dennis Francis tölti be az elnöki tisztséget a következő tizenkét hónapban.

Dennis Francis mintegy 40 éves karriert futott be Trinidad és Tobago diplomáciai szolgálatában. Ebből 18 éven keresztül nagyköveti rangja volt a 2016-os kötelező nyugdíjba vonulásáig.

Hivatali idejére négy prioritást határozott meg az előttünk álló globális kihívások érdemi kezelése érdekében, amelyek a béke, a jólét, a haladás és a fenntarthatóság.

A Közgyűlés korábbi elnökei:
Kőrösi Csaba Magyarországról

AZ ENSZ-KÖZGYŰLÉS 78. ÜLÉSSZAKA

alt text is missing
© UN Photo/Manuel Elías

Az ENSZ-Közgyűlés 78. ülésszakának programja

Biztonsági Tanács

Az ENSZ Alapokmánynak megfelelően a tagok a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért a fő felelősséget a Biztonsági Tanácsra ruházzák. A Biztonsági Tanácsnak 15 – 5 állandó és 10 nem állandó – tagja van. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az ENSZ Alapokmány szerint a Biztonsági Tanács határozatai a tagállamokra nézve kötelező erejűek. A Biztonsági Tanácsnak vezető szerepe van annak eldöntésében, hogy egy viszály veszélyezteti-e a nemzetközi béke és biztonság fenntartását vagy annak megállapításában, hogy történt-e agresszió. A Biztonsági Tanács felhívja a feleket arra, hogy a köztük fennálló vitát békés eszközök útján rendezzék, valamint ajánlásokat tesz a rendezés módjára vonatkozóan. Néhány esetben a Biztonsági Tanács szankciókat foganatosíthat, sőt jóváhagyhatja fegyveres erő használatát is, ha azt a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához és helyreállításához szükségesnek ítéli meg. A Biztonsági Tanácsnak minden hónapban új elnöksége van.

<p><sub>A Biztonsági Tanács ülése a terrorcselekmények által a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyekről.</sub></p>
© UN Photo/Loey Felipe

A Biztonsági Tanács ülése a terrorcselekmények által a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető veszélyekről.

<p><sub>A Gazdasági és Szociális Tanács 2023. évi ülésszakának megnyitója.</sub></p>
© UN Photo/Loey Felipe

A Gazdasági és Szociális Tanács 2023. évi ülésszakának megnyitója.

Gazdasági és Szociális Tanács

A Gazdasági és Szociális Tanács a gazdasági, szociális és környezetvédelmi kérdésekben, valamint a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok végrehajtásával kapcsolatban eljáró fő irányító, szakpolitikai, tanácskozó és ajánlásokat tevő szerv. Felügyeli a segédszerveket és a szakértői testületeket a gazdasági, szociális és környezetvédelmi területeken. A Közgyűlés választja a Gazdasági és Szociális Tanács 54 tagját hároméves egymást átfedő ciklusokra. A Gazdasági és Szociális Tanács az ENSZ központi véleményező- és vitafóruma, amely a fenntartható fejlődésről való innovatív gondolkodást is elősegíti.

Gyámsági Tanács

A Gyámsági Tanács az ENSZ Alapokmányának XIII. fejezete szerint jött létre 1945-ben, hogy a hét tagállam által igazgatott tizenegy gyámság alatt álló terület nemzetközi felügyeletét biztosítsa, valamint gondoskodjon a szükséges lépésekről, hogy ezek a területek felkészüljenek az önálló kormányzásra és függetlenségre. Minden gyámság alatt álló terület képessé vált az önálló kormányzásra vagy függetlenné vált 1994-re. A Gyámsági Tanács felfüggesztette működését 1994. november 1-jén. A Gyámsági Tanács egy 1994. május 25-én elfogadott határozata alapján módosította eljárási szabályait, hogy megszüntesse az évenkénti kötelező találkozókat és bevezesse helyettük a szükség szerinti találkozókat, amelyeket a Gyámsági Tanács vagy elnökének határozata vagy tagjai többségének, valamint a Közgyűlés vagy a Biztonsági Tanács kérésére hívnak össze.

<p><sub>A Gyámsági Tanács üléstermének széles látképe az "Interaktív párbeszéd a Közgyűlésben az árupiacokról" című rendezvényen.</sub></p>
© UN Photo/Manuel Elías

A Gyámsági Tanács üléstermének széles látképe az "Interaktív párbeszéd a Közgyűlésben az árupiacokról" című rendezvényen.

<p><sub>A Béke Palota, a Nemzetközi Bíróság (ICJ) székhelye Hágában, Hollandiában.</sub></p>
© UN Photo/ICJ/Jeroen Bouman

A Béke Palota, a Nemzetközi Bíróság (ICJ) székhelye Hágában, Hollandiában.

Nemzetközi Bíróság

A Nemzetközi Bíróság az ENSZ legfőbb bírói szerve. Székhelye a hágai (Hollandia) Béke Palotában található. Ez a hat közül az egyetlen olyan ENSZ fő szerv, amelynek székhelye nem New York-ban (Amerikai Egyesült Államok) található. A bíróság szerepe, hogy az államok által elé terjesztett jogvitákat a nemzetközi jog szerint rendezze, valamint az, hogy jogi kérdésekben tanácsadó véleményt nyilvánítson az ENSZ előterjesztésre jogosult szerveinek és szakosított intézményeinek megkeresésére. A Nemzetközi Bíróság az alapszabályának megfelelően működik. 

Titkárság

A Titkárság mint világszerte dolgozó nemzetközi tisztviselői kar felelős az ENSZ szerteágazó, mindennapi munkájának elvégzéséért. A Titkárság segíti az ENSZ fő szerveit, valamint igazgatja az általuk meghatározott programokat és szakpolitikát. A Titkárság vezetője a főtitkár, akit a Biztonsági Tanács ajánlására a Közgyűlés nevez ki ötéves, megújítható időtartamra. A főtitkár a szervezet eszméinek szimbóluma, aki felszólal a világ népei, különösen a szegények és a sérülékeny emberek érdekében. António Guterres az ENSZ kilencedik főtitkára.

<p><sub>Az ENSZ munkatársai az SDG cselekvési zónánál állnak az ENSZ-székház gyepén.</sub></p>
© UN Photo/Laura Jarriel

Az ENSZ munkatársai az SDG cselekvési zónánál állnak az ENSZ-székház gyepén.

Az ENSZ-főtitkár szerepe

Az ENSZ Alapokmány a főtitkárra mint „a szervezet legfőbb igazgatási tisztviselőjére” utal, aki elvégez „minden olyan más feladatot”, amellyel a Biztonsági Tanács, a Közgyűlés, a Gazdasági és Szociális Tanács és egyéb ENSZ-szervek megbízzák.

Az ENSZ Alapokmány felhatalmazza a főtitkárt arra is, hogy „felhívja a Biztonsági Tanács figyelmét minden olyan ügyre, amely véleménye szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartását veszélyeztetheti”. Ezek az irányvonalak meghatározzák a főtitkár hatásköreit, valamint jelentős mozgásteret biztosítanak számára.

A főtitkárnak körültekintően kell figyelembe vennie a tagállamok álláspontjait, ugyanakkor fenn kell tartania az Egyesült Nemzetek Szervezetének értékeit és erkölcsi tekintélyét, fel kell szólalnia és tennie kell a békéért, még akkor is, ha ezzel időről időre kockáztatja, hogy ellentmond ezeknek a tagállamoknak vagy nem ért velük egyet.

Ez a kreatív feszültség kíséri a főtitkárt munkája során mindennap miközben részt vesz az ENSZ testületeinek ülésein, megbeszéléseket folytat többek között a világ vezetőivel és kormánytisztviselőkkel, valamint beutazza a világot azért, hogy az ENSZ-tagállamok népeivel kapcsolatban legyen és tájékoztassa őket az ENSZ szerint nemzetközi aggodalomra okot adó témák széles köréről. A főtitkár az ENSZ munkájáról minden évben jelentést tesz a Közgyűlésnek, amelyben értékeli a szervezet tevékenységeit és felvázolja jövőbeli prioritásait.

<p><sub>António Guterres főtitkár a <a href="/unis/hu/events/2019/vic40.html">Bécsi Nemzetközi Központ 40. évfordulóján</a> 2019-ben.</sub></p>
© UNIS Vienna/Nikoleta Haffar

António Guterres főtitkár a Bécsi Nemzetközi Központ 40. évfordulóján 2019-ben.

António Guterres ENSZ-főtitkár

Az ENSZ kilencedik főtitkára António Guterres, aki 2017. január 1-jén lépett hivatalba.

Az ENSZ-főtitkár megválasztása előtt az ENSZ menekültügyi főbiztosa (UNHCR) volt 2005 júniusa és 2015 decembere között. Azt megelőzően pedig több mint 20 évet töltött el kormányzati pozíciókban és a közigazgatásban. 1995 és 2002 között Portugália miniszterelnöke volt.

António Guterrest másodjára is megválasztották ENSZ-főtitkárrá a 2022. január és 2026. december közötti időszakra. Guterres vállalta, hogy továbbra is segíti a világot abban, hogy túljusson a Covid–19-járványon, valamint a szolidaritás és az egyenlőség új korszakára hívott fel.

A főtitkár kiválasztása

A főtitkárt az ENSZ Alapokmányának 97. cikke szerint a Biztonsági Tanács ajánlására a Közgyűlés nevezi ki.

Nincs meghatározva, hogy hány alkalommal lehet egy főtitkárt újraválasztani, azonban eddig még egy főtitkár sem töltötte be a tisztséget kettőnél több ötéves ciklusban.

Az eddigi főtitkárok

A kilencedik főtitkár az alábbi nyolc korábbi főtitkárt követi:

 • Ban Ki-Mun (Koreai Köztársaság), aki 2007. januártól 2016. december végéig töltötte be a tisztséget;
 • Kofi A. Annan (Ghána), aki 1997. januártól 2006. december végéig töltötte be a tisztséget;
 • Boutros Boutros-Ghali (Egyiptom), aki 1992. januártól 1996. december végéig töltötte be a tisztséget;
 • Javier Pérez de Cuéllar (Peru), aki 1982. januártól 1991. december végéig töltötte be a tisztséget;
 • Kurt Waldheim (Ausztria), aki 1972. januártól 1981. december végéig töltötte be a tisztséget;
 • U Thant (Burma, a mai Mianmar), aki 1961. november végétől 1971. december végéig töltötte be a tisztséget, ugyan hivatalosan csak 1962 novemberében választották meg ENSZ-főtitkárrá, addig megbízott ENSZ-főtitkárként látta el feladatát;
 • Dag Hammarskjöld (Svédország), aki 1953. áprilisától 1961. szeptemberi Afrikában történt repülőgép-szerencsétlenségben bekövetkezett haláláig töltötte be a tisztséget; és
 • Trygve Lie (Norvégia), aki 1946. februárjától 1952. novemberi lemondásáig töltötte be a tisztséget.

Kapcsolódó hírek

 • Az ENSZ-főtitkár: üzenete az ENSZ napján
  19/10/2023

  Az ENSZ-főtitkár: üzenete az ENSZ napján

  "Az Egyesült Nemzetek Szervezete két világot testesít meg. A világot, amelyben élünk és egy olyan világot, amelyre törekszünk és tudjuk, hogy elérhető." — António Guterres

 • Szakpolitikai összefoglalók a jövő csúcstalálkozójára
  27/09/2023

  Szakpolitikai összefoglalók a jövő csúcstalálkozójára

  António Guterres ENSZ-főtitkár a nemzetközi együttműködés jövőjéről szóló, a „Közös menetrendünk” (Our Common Agenda) című dokumentumban megfogalmazott elképzelésének részeként számos szakpolitikai összefoglalót tett közzé, amelyek a 2024 szeptemberében megrendezésre kerülő jövő csúcstalálkozóját (Summit of the Future) megelőző kormányközi tárgyalásokhoz nyújtanak segítséget. (további információ angolul)

 • A Közgyűlés korábbi elnökei
  © UN Photo/Eskinder Debebe
  15/09/2023

  A Közgyűlés korábbi elnökei

  Az ENSZ-Közgyűlés minden új ülésszakára új elnököt választanak.

 • UN News (ENSZ-hírek) alkalmazás – új funkciókkal frissítve
  12/09/2023

  UN News (ENSZ-hírek) alkalmazás – új funkciókkal frissítve

  A UN News alkalmazás az Ön kapuja az Egyesült Nemzetek Szervezete által hitelesített információk világához. A legújabb verzió letölthető IOS és Android készülékekre is. A globális hírek kilenc nyelven érhetők el, a szövegből hanggá alakításhoz és az offline üzemmódhoz hasonló továbbfejlesztett funkciókkal.

További hírek

Béke és biztonság

alt text is missing

Emberi jogok

alt text is missing

Fenntartható Fejlődés

alt text is missing