Podujatia

Vienna+20: Pokrok v ochrane ľudských práv: Výsledky, výzvy a perspektívy 20 rokov po Svetovej konferencii

Konferencia o ľudských právach 27. -28.júna 2013

"V našej snahe o svet, ktorý uznáva práva všetkých ľudských bytostí, vytyčujú Viedenská deklarácia a Akčný plán, ktoré boli prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach vo Viedni v roku 1993, ešte mnoho práce. Deklarácia, ktorá viedla k historickým pokrokom v podpore a ochrane ľudských práv, je najvýznamnejším spoločným dokumentom o ľudských právach vytvoreným za posledných 40 rokov", povedala Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay. Viedenská deklarácia a Akčný plán ujasnili princíp, že ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne závislé a súvisiace a pevne zakotvili predstavu univerzálnosti zmluvnými štátmi k podpore všetkých ľudských práv pre všetkých ľudí bez ohľadu na politické, ekonomické a kultúrne systémy, dodala Navi Pillay.           

Tento rok si pripomíname 20.výročie Svetovej konferencie o ľudských právach, ktorá sa konala 14. - 25.júna 1993 vo Viedni a kde sa zhromaždilo viac ako 10 000 predstaviteľov zmluvných štátov, Spojených národov a celosvetovej občianskej spoločnosti. Konferencia zásadne prispela k novému globálnemu režimu ľudských práv prostredníctvom Viedenskej deklarácie a Akčného programu (VDPA) a vytvorením Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva.     

Pri príležitosti tohto výročia sa 27. - 28.júna 2013 bude vo Viedni konať odborná konferencia na vysokej úrovni, ktorú organizuje rakúske federálne Ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti v spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), Inštitútom Ludwiga Boltzmanna pre ľudské práva (BIM) a Európskym školiacim a výskumným centrom pre demokraciu a ľudské práva pri Univerzite v Grazi (UNI_ETC).    

Konferenciu otvorili rakúsky podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Michael Spindelegger a Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay. S prejavom vystúpil aj zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson. Stretlo sa tu viac  ako sto expertov zo všetkých regiónov, aby oslávili výsledky za dve desaťročia od Svetovej konferencie a zhodnotili výzvy, ktorú pred nimi ešte stoja. Mnohí z účastníkov konferencie Viedeň +20 boli prítomní aj na vtedajšej Svetovej konferencii o ľudských právach v roku 1993: Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillay na konferencii reprezentovala skupinu aktivistiek z Južnej Afriky. Diskusia sa sústredila na tri kľúčové oblasti:               

  • Posilnenie právneho štátu: Právo na účinnú nápravu pre obete porušovania ľudských práv
  • Univerzálna realizácia ľudských práv žien: Odstraňovanie rozdielov v implementácii
  • Začleňovanie ľudských práv: Prístup založený na ľudských právach v rozvojovej agende po roku 2015

Odporúčania z každej témy zamerané na konkrétne kroky spolu s výsledkami konferencie budú predstavené  na Rade OSN pre ľudské práva a prostredníctvom Rakúska na Valnom zhromaždení OSN koncom roka 2013.

Jan Eliasson ocenil pokrok, taktiež však upriamil pozornosť na súvislosť medzi ľudskými právami a ďalšími faktormi: "Bez rozvoja neexistuje mier a bez mieru rozvoj a žiadny mier a rozvoj nemôžu byť bez rešpektovania ľudských práv. Ak sa však pozriete po celom svete, uvidíte absolútnu brutalizáciu. Potrebujeme byť pevne rozhodnutí to zmeniť, pretože ak bude tento vývoj pokračovať, budeme na svete vidieť toľko nenávisti, že sa staneme necitlivými." Jan Eliasson ďalej dodal: "Dnešné problémy nemôže vyriešiť len sama OSN - je potrebné zapojiť parlamenty, vlády, občiansku spoločnosť, súkromný sektor, akademickú a vedeckú komunitu a skupiny expertov. Mali by sme dosiahnuť, že nebudeme pracovať len vertikálne. Zmenu docielime len vtedy, ak budeme prepojení aj horizontálne."