Események

Bécs+20: Előrehaladás az Emberi Jogok Védelme terén: Eredmények, Kihívások és Perspektívák 20 évvel a Világkonferencia után

Konferencia az emberi jogokról 2013. június 27-28-án

"Továbbra is egy olyan világ felé igyekezve, ahol minden emberi lény jogait elismerik, a Bécsi Deklaráció és Programterv (Vienna Declaration and Programme of Action, továbbiakban: VDPA), - amelyet 1993-ban az Emberi Jogokról szóló Világkonferencián fogadtak el Bécsben - még mindig munkánk nagy részének napirendjét jelöli ki. A Deklaráció, amely az emberi jogok előmozdítása és védelme terén történelmi előrelépéshez vezetett, az elmúlt 40 évben keletkezett legjelentősebb, mindent átfogó emberi jogi dokumentum", mondta Navi Pillay az ENSZ Emberi Jogi vezetője. "A VDPA kikristályosította azt az alapelvet, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok, egymástól függőek és összekapcsolódnak, valamint az egyetemességet körülbástyázta elkötelezve az államokat az emberi jogok minden ember számára való előmozdítása mellett politikai, gazdasági és kulturális rendszerekre tekintet nélkül" egészítette ki Pillay.

Idén van az Emberi Jogokról szóló Világkonferencia 20. évfordulója, amelyre 1993. június 14. és 25. között került sor Bécsben, ahol az államok, az Egyesült Nemzetek és a globális civil társadalom több mint 10 000 tisztségviselője gyűlt össze. Ez döntően hozzájárult egy új globális emberi jogi rendszer kialakításához, mint a Bécsi Deklaráció és Programterv és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának létrehozása.

Az évforduló alkalmából 2013. június 27. és 28. között egy Magas Szintű Szakértői Konferencia került megrendezésre Bécsben az Európai és Nemzetközi Ügyekért felelős Osztrák Szövetségi Minisztérium, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztos Hivatala (OHCHR), a Ludwig Boltzmann Intézet az Emberi Jogokért (BIM) és a Grazi Egyetem Európai Képzési és Demokrácia és Emberi Jogi Kutatási Központ (UNI-ETC) együttműködésének köszönhetően.

A konferenciát Michael Spindelegger alkancellár, osztrák külügyminiszter és Navi Pillay, ENSZ Emberi Jogi Főbiztos nyitották meg. Jan Eliasson, ENSZ főtitkár-helyettes szintén beszélt a megnyitón. Több mint száz szakértő gyűlt össze a világ minden régiójából, hogy együtt ünnepeljék a Világkonferencia óta eltelt két évtized eredményeit és elemezzék az előttünk álló kihívásokat. A "Bécs+20" konferencia számos résztvevője 1993-ban az Emberi Jogokról szóló Világkonferencián szintén jelen volt. Navi Pillay, ENSZ Emberi Jogi Főbiztos 1993-ban egy dél-afrikai női aktivista csoport képviseletében vett részt a Világkonferencián.

A beszélgetések három kulcsterületre fókuszáltak:

  • A jogrend erősítése: Az emberi jogi sérelmek áldozatainak joga a hatékony jogorvoslathoz
  • A nők jogainak egyetemes elismerése: A végrehajtás hiányosságainak kezelése
  • Az emberi jogok becsatornázása: A 2015-öt követő fejlesztési napirend emberi jogi alapú megközelítése

A témákkal kapcsolatos cselekvésorientált javaslatokat a konferencia eredményeivel együtt Ausztria mutatja be az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa és az ENSZ Közgyűlés előtt 2013-ban.

Jan Eliasson elismerte a fejlődést, viszont felhívta a figyelmet az emberi jogok és más tényezők kapcsolatára: "Nincsen béke fejlődés nélkül és nincsen fejlődés béke nélkül, valamint nincsen béke, és fejlődés sem az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül. Mégis ha körülnéztek a világban, teljes kegyetlenséget láttok. Elszántnak kell lennünk, hogy ez megváltozzon, mert ha ez így folytatódik tovább, akkor annyi gyűlöletet látunk a világon, hogy egyre érzéketlenebbé válunk." Eliasson hozzátette, hogy "A mai problémákat az ENSZ nem oldhatja meg egyedül, be kell vonjátok a parlamenteket, a kormányokat, a civil társadalmat, a magánszektort, az akadémikus és tudományos közösséget és a think-tank-eket. El kell érnünk, hogy ne vertikálisan dolgozzunk. Amint horizontálisan kapcsolódunk, tényleg képesek leszünk arra, hogy változást érjünk el."