Víťazka časti úvah Olympiády ľudských práv 2022 navštívila OSN Viedeň

„Od začiatku pandémie COVID-19 sa online platformy stávajú čoraz dôležitejším priestorom verejného života a diskurzu. Ako môže uplatňovanie ľudských práv v rámci online aktivít zabezpečiť, aby boli online platformy prístupné pre každého človeka a zároveň zastaviť šírenie online dezinformácií a obťažovania?“ alebo po anglicky: „Since the beginning of the COVID-19 pandemic, online platforms have become increasingly important spaces of public life and discourse. How can the application of human rights to online activities ensure that online platforms are accessible for everyone and stop the spread of online misinformation and harassment?”

Nad týmito naliehavými otázkami sa zamysleli mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do tohtoročnej súťaže úvah v angličtine v rámci Olympiády ľudských práv (OĽP), ktorej garantom bola Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň.

So svojou vynikajúcou esejou o tom, ako zastaviť šírenie dezinformácií a obťažovania na internete, zvíťazila Ema Rapavá, študentka gymnázia z Trnavy. Jej prácu si môžete prečítať tu.

Riaditeľ UNIS Viedeň Martin Nesirky privítal Emu a jej sestru Lenku, ktorá ju sprevádzala, vo Viedenskom medzinárodnom centre 24. mája 2022 spolu s Ingrid Ružičkovou zo Stálej misie SR pri OSN vo Viedni a osobne zablahoželal Eme k jej úspechu. 

Po prehliadke budovy ústredia OSN sa Ema a jej sestra hovorili so zamestnancami a zamestnankyňami UNIS Viedeň o tom, ako zapojiť mladých ľudí a povzbudiť ich v boji proti šíreniu dezinformácií a iným výzvam. Stretli sa aj na Stálej misii SR a diskutovali s diplomatmi a diplomatkami zo slovenskej misie. „Návšteva UNIS vo Viedni a Stálej misie SR bola pre mňa obohacujúcou skúsenosťou. Dozvedela som sa viac o práci OSN a nadviazala nové kontakty. Veľmi rada sem niekedy v budúcnosti opäť prídem,“ povedala Ema po svojej návšteve.

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je každoročná celoštátna súťaž pre študentky a študentov stredných škôl na Slovensku vo veku od 15 do 19 rokov zameraná na podporu a ochranu ľudských práv. V poradí 24. ročník OĽP vyhlásilo Ministerstvo školstva v septembri 2021 na tému „Digitálny vek: koniec alebo obnova ľudských práv?“. 

V školskom roku 2021/2022 sa do OĽP zapojilo viac ako 2 500 študentov a študentiek z približne 320 stredných škôl z celého Slovenska, ktorých sprevádzalo 760 učiteľov. OĽP získalo Cenu európskeho občana 2020 - ocenenie za výnimočné výsledky, ktoré udeľuje Európsky parlament.