Deti zo základných škôl vo Viedni a v Bratislave sa zúčastnili na kreatívnych workshopoch Dunajský majster umenia 2022 pri príležitosti Konferencie OSN o oceánoch

Približne šesťdesiat detí z Viedne a Bratislavy sa zapojilo do workshopov „Dunajský majster umenia", ktoré sa konali na brehu Dunaja v blízkosti svojich škôl. Ich cieľom bolo tvorivým spôsobom povzbudiť deti, aby sa zaujímali o naše rieky a oceány a chránili ich.

Na podujatiach, ktoré zorganizovala Rakúska mládežnícka environmentálna platforma (JUMP) s podporou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, sa zúčastnili deti z bilingválnej základnej školy OVS Schüttaustraße, základnej školy Donau-City vo Viedni a z medzinárodnej školy Brilliant Stars v Bratislave.

Na workshopoch, ktoré sa konali pred a po Konferencii OSN o oceánoch 2022, malí účastníci a účastníčky kreatívnym spôsobom skúmali význam ochrany riek a vodných ekosystémov. Na úvod sa deti zúčastnili na krátkom kvíze o rieke a jej živej prírode. Lektorky im kládli otázky ako napríklad, kde pramení Dunaj a kam ústí? Cez koľko krajín preteká? A najmä, prečo by sme ho mali chrániť?

Následne Lena Bauer a Sophie Weiss z organizácie JUMP krátko predstavili rôzne druhy vtákov žijúcich v povodí Dunaja. Potom sa deti rozdelili do skupiniek a nazbierali prírodný materiál a odpadky na brehu, ktoré použili na vytvorenie umeleckých diel.

 

Počas prvého workshopu s bilingválnou základnou školou Schüttaustraße 21. júna 2022 bolo krásne vidieť, že každá skupina začala sama od seba stavať hniezda pre vtáky ako labute a kačice, o ktorých sa práve rozprávali. Po dokončení si deti navzájom predstavili svoje umelecké diela a vysvetlili myšlienku, ktorá sa za nimi skrýva, a ich súvislosť s Dunajom.

Na otázku aký materiál použili na výrobu hniezd (tráva, kvety, palice a riasy), deti odpovedali, že ich chceli urobiť čo najpohodlnejšie, aby sa v nich vtákom dobre spalo.

Počas druhého workshopu so základnou školou Donau-City 12. septembra 2022 jedno z detí vysvetlilo, že srdce, ktoré skonštruovalo, predstavuje prírodu a volá sa „Srdce oceánu".

 

 

Deti z medzinárodnej školy Brilliant Stars v Bratislave sa počas tretieho workshopu 19. septembra 2022 vyzbrojili kreativitou, nadšením a odvahou čeliť daždivému počasiu. Spolu sa vydali spoznávať rieku Dunaj a to, ako sa dajú z toho, čo sa nachádza na jej brehoch, vytvoriť „umelecké diela". Všetky umelecké diela boli odfotografované a budú prihlásené do súťaže Dunajský majster umenia 2022 Danube Art Master 2022

Ako povedala jedna z lektoriek Lena Bauer, inšpiráciou pre tento projekt bol zámer využiť umenie ako tvorivé prepojenie pri spoznávaní prírody. Prostredníctvom umenia deti mohli tému dunajských ekosystémov uchopiť oveľa osobnejšie. Podľa jej názoru je pre deti veľkým prínosom, ak môžu navštevovať školu vzdialenú len niekoľko minút od rieky. Dáva im to možnosť spoznať prírodu zblízka, dokonca aj v meste. Učiteľom a učiteľkám sprevádzajúcim skupinu na workshope ocenili, že sa deti mali príležitosť učiť tvorivo a v prírode.
Cieľom týchto podujatí bolo zvýšiť povedomie o miestnych vodných ekosystémoch pri príležitosti júnovej Konferencie OSN o oceánoch a tiež spropagovať súťaž „Dunajský majster umenia". Tej sa môžu zúčastniť deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov zo všetkých krajín podunajského regiónu (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina). Súťaž nabáda deti, aby bližšie spoznali rieky vo svojom okolí a zamysleli sa nad tým, čo pre ne znamená „životné prostredie".
Generálny tajomník OSN António Guterres opakovane vyzdvihol a zdôraznil úsilie mladej generácie v boji proti zmene klímy. Zapojenie detí a mladých ľudí do takýchto vzdelávacích podujatí je dôležité pre budúcnosť ochrany prírody a klímy.