Tlačové správy

SG/SM/10163
OBV/515
17 October 2005

Generálny tajomník

ODKAZ PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA PRE ODSTRÁNENIE CHUDOBY

17. október 2005

Chudoba ničí rodiny, komunity a národy. Spôsobuje nestabilitu a politický nepokoj, podnecuje konflikty. Dnes vážne trpí hladom a podvýživou okolo 800 miliónov ľudí. Každý deň zomrie 30 000 detí z dôvodov úzko súvisiacich s chudobou.

Tieto čísla pridávajú zásadnú dôležitosť motívu tohtoročného Medzinárodného dňa pre odstránenie chudoby - "Dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov: posilňovanie najchudobnejších z chudobných". Táto myšlienka zdôrazňuje fakt, že chudoba môže byť znížená len vtedy,  ak dosiahneme k najchudobnejším z chudobných vrátane tých, čo sú často vyradení z rozvojového procesu. Jedine cez partnerstvo s nimi a podniknutím krokov k eliminácii nerovnosti, môžeme odstrániť chudobu vo všetkých jej dimenziách.

Miléniová deklarácia a Miléniové rozvojové ciele, prijaté 189-timi hlavami štátov a vlád v roku 2000, predstavuje partnerstvo medzi bohatými a chudobnými krajinami na porazenie extrémnej chudoby a dosiahnutie konkrétnych, merateľných zlepšení v životoch miliónov mužov, žien a detí na celom svete. Ciele vytvárajú ústredný rámec pre podporu ľudského rozvoja - od zaistenia základného školského vzdelania po redukciu množstva detských a prenatálnych úmrtí, od boja proti šíreniu HIV/AIDS a ďalších chorôb po dosiahnutie cieľov na päťdesiatpercentné zníženie množstva ľudí žijúcich  extrémnej chudobe a hlade do roku 2015.

V septembri roku 2005, sa svetoví lídri znova zišli, aby vyslovili jednohlasný súhlas s Miléniovými rozvojovými cieľmi, ako aj so širším rozvojovým programom OSN odsúhlaseným na konferenciách a summitoch OSN. Rozvinuté krajiny súhlasili s podporou rozvojovým krajinám v ich úsilí cez zvýšenú rozvojovú pomoc, cez podporu dohôd na zrušenie dlhov pre niektoré z najchudobnejších krajín sveta a cez opatrenia na zaistenie toho, aby obchod mohol hrať plnú úlohu v podpore ekonomického rastu, zamestnanosti a rozvoja pre všetkých.

Tieto záväzky predstavujú zásadný prelom v boji proti chudobe - sľuby, že musíme všetci konať aby sme tieto záväzky naplnili sú obsiahnuté v konkrétnych aktivitách, obzvlášť pre najchudobnejších ľudí sveta. V tento medzinárodný deň pre odstránenie chudoby, odhodlajme sa na budovanie založenej na tejto potencii, ktorá teraz existuje. Pracujme na partnerstvách medzi bohatými a chudobnými, aby sme zlepšili príležitosti na budovanie lepších životov pre všetky ľudské bytosti.

Kofi A. Annan

* *** *