Tlačové správy

SG/SM/10222
AIDS/108
OBV/524
30 November 2005

Generálny Tajomník

Odkaz pri príležitosti dňa AIDS

1. december 2005

V priebehu poslednej dekády urobil svet významný pokrok v boji proti AIDS. Vyslovil tiež závažné sľuby. Prišiel čas na ich splnenie. A ja verím, že to dokážeme.

V súčasnosti máme ročne k dispozícii okolo osem miliárd dolárov na snahy proti AIDS v rozvojových krajinách - v porovnaní s 300 miliónmi dolárov v predošlej dekáde.

V súčasnosti sú národné programi proti AIDS v približne 40 krajinách vedené priamo hlavami štátov, vlád, alebo ich zástupcami.

Dnes je AIDS dôverne známou témou na diskusiu vo Valnom zhromaždení a v Bezpečnostnej rade OSN.

Pozorujeme nové známky pokroku v takmer všetkých regiónoch na svete.

Máme jasné indície, že AIDS je problémom na ktoré existuje riešenie.

Máme jasný akčný plán na zastavenie a obrátenie vývoja šírenia AIDS.

Na svetovom summite, ktoré sa konalo v septembri 2005 v centrále OSN prisľúbili lídri, že implementujú Deklaráciu o angažovanosti v HIV/AIDS prijatú v roku 2001 a zintenzívnia úsilie na prevenciu, liečbu, starostlivosť a podporu ľudí tak, aby každý človek bez rozdielu mal prístup k týmto programom, ktoré zachraňujú život. Budúci rok posúdime pokrok, ktorý bol dosiahnutý v implementácii tejto deklarácie.

Dnes teda prišiel čas, aby sme si ujasnili priority. Je čas na to, aby sme uznali, že sa napriek pozitívnym výslednom v niektorých oblastiach musíme s týmto problémom popasovať vo väčšej, epidemickej miere. Je čas na to, aby sme pripustili, že ak chceme dosiahnuť Miléniový rozvojový cieľ zastavenia a obrátenia vývoja šírenia AIDS do roku 2015, musíme urobiť ďaleko, ale ďaleko viac. Táto úloha sa týka každého z nás. Zastavenie šírenia AIDS nie je len Miléniovým rozvojovým cieľom samým o sebe, ale je aj nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie aj väčšiny ostatných cieľov.

Uvedomme si, že toto je ten správny čas, aby sme dodržali sľuby. V tento Svetový deň AIDS, vyzývam vás všetkých, aby ste sa ku mne pridali v tomto poslaní.

* *** *