Tlačové správy

SG/SM/10223
HR/4575
OBV/525
1 December 2005

GENERÁLNY TAJOMNÍK

Odkaz pri príležitosti Medzinárodného dňa odstránenie otroctva

2. decembra 2005

Medzinárodný deň odstránenia otroctva je dňom, kedy musíme pripustiť, že napriek niekoľko storočným úsiliam, sa otroctvo nepodarilo úplne neodstrániť zo sveta.

Mnohé formy otroctva prežili, vrátane nútenej a viazanej práce, detskej práce a otroctva pre rituálne a náboženské dôvody. Svet dnes zápasí taktiež s novou formou otroctva - obchodovanie s ľuďmi, v ktorom sú mnohí zraniteľní ľudia prakticky nechaní právnym a sociálnym systémom na pospas zneužívaniu a vykorisťovaniu.

Ľudia, ktorí páchajú, žmúria oči, ale napomáhajú otroctvu, alebo podobným praktikám musia byť donútení k zodpovednosti národnými, alebo pokiaľ je to nevyhnutné aj medzinárodnými prostriedkami. Medzinárodná komunita musí robiť viac v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu, negramotnosti, ignorancii a diskriminácii, ktoré zvyšujú zraniteľnosť a sú súčasťou základného kontextu tohto problému.

Vyzývam všetky štáty, aby ratifikovali a implementovali existujúce prostriedky týkajúce sa týchto snáh, najmä Protokolu o prevencii, potlačení a potrestaní obchodovania s ľuďmi, najmä ženami a deťmi do Konvencie OSN proti medzinárodnému organizovanému zločinu.

Taktiež vyzývam štáty na plnú spoluprácu so zvláštnym spravodajcom na obchodovanie s ľuďmi, ktorý bol menovaný minulý rok Komisiou OSN pre ľudské práva, a na lepšie využitie Princípov a smerníc o ľudských právach a obchodovaní s ľuďmi pripravené Kanceláriou Vysokého komisára pre ľudské práva, ktorý poskytuje praktické prostriedky na efektívne stratégie zamerané proti obchodovaniu s ľuďmi na národnej, regionálnej, a medzinárodnej úrovni.

Taktiež verím, že štáty budú hojne prispievať na Fond OSN pre súčasne formy otroctva, ktorý poskytuje pomoc obetiam.

V tento medzinárodný deň pre odstránenie otroctva zopakujme znova naše presvedčenie, že ľudská dôstojnosť je v srdci práce Organizácie spojených národov, a že zabezpečenie plnej úcty pre ľudský tvor si vyžaduje nulovú toleranciu otroctva.

* *** *