Sajtóközlemények

SG/SM/10223
1 December 2005

Az ENSZ főtitkárának
üzenete a rabszolgaság megszüntetésének nemzetközi napján

2005. december 2.

A rabszolgaság megszüntetésének nemzetközi napján el kell ismernünk, hogy az évszázadok óta tartó küzdelem ellenére a rabszolgaság jelensége máig nem tűnt el maradéktalanul földünkről.

A rabszolgaság több formája létezik napjainkban is, úgy mint kényszer-, és, gyermekmunka és a szertartási, vagy vallási célú rabszolgaság. A világnak ezen felül a rabszolgaság új formájával is meg kell küzdenie: az emberkereskedelemmel, amelynek során sok veszélyeztetett ember a jogi és szociális rendszerből szinte kiszorul, s kiszolgáltatottá válik egy kihasználáson és meggyalázáson alapuló világnak.

Azokat, akik elkövetik a rabszolgasághoz vezető bűncselekményeket, elnézik, vagy megkönnyítik a rabszolgaság bármely formáját, nemzeti, s ha kell, nemzetközi szinten felelősségre kell vonni. A nemzetközi közösségnek ezen felül többet kell tennie a szegénység, a szociális kirekesztettség, az analfabetizmus, a tudatlanság és diszkrimináció elleni küzdelemben, hiszen ezek azok a tényezők, amelyek miatt az emberek kiszolgáltatottá, és a fenti csapások áldozatává válnak.

Arra kérek minden államot, hogy hagyja jóvá és egyben foganatosítsa is ezen erőfeszítésekhez kapcsolódó eszközöket, különös tekintettel az ENSZ Nemzetközi Szervezett Bűnözés elleni Egyezményét kiegészítő, az Emberkereskedelem és Különösen a Nők és Gyermekek Kereskedelme Megelőzéséről, Visszaszorításáról és Büntetéséről szóló Jegyzőkönyvére.

Felszólítom továbbá az államokat, hogy működjenek együtt az ENSZ Emberi Jogok Bizottsága által tavaly kinevezett, az emberkereskedelemmel foglalkozó különleges referensével, és alkalmazzák az "Emberi Jogokról és Emberkereskedelemről szóló Alap-, és Irányelveket," amelyeket az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága készített. Ezek olyan gyakorlati eszközöket tartalmaznak, amelyek nemzeti, regionális és nemzetközi szinten egyaránt hatékonyan alkalmazhatók az emberkereskedelem elleni küzdelemben.

S remélem, hogy az államok nagyvonalúan hozzájárulnak az "Egyesült Nemzetek Újkori Rabszolgaság Ellenes Önkéntes Alapítványa" munkájához, amely a rabszolgaság áldozatainak nyújt segítséget.

A rabszolgaság megszüntetésének nemzetközi napján erősítsük meg újra azon meggyőződésünket, hogy az emberi méltóság megóvása az Egyesült Nemzetek legfontosabb küldetése. Ezért az ember tiszteletének egyben a rabszolgaság teljes mértékű elítélését kell jelentenie.

* *** *