Tlačové správy

UNIS/INF/203
30. apríla 2007

MEDZINÁRODNÝ PANEL PRE KLIMATICKÉ ZMENY
ODPORÚČANIE PRE MÉDIÁ

"Zmiernenie klimatických zmien": IPCC uverejní novú správu

VIEDEŇ, 30. apríla 2007 (Informačná služba OSN) -- Tretí diel štvrtej hodnotiacej správy Medzinárodného panelu pre klimatické zmeny (IPCC), pod názvom "Zmiernenie klimatických zmien," bude uverejnený 4. mája 2007 v Bangkoku. 

V nadväznosti na správy "Reálny vedecký základ" (február 2007) a "Dopady, adaptácia a zraniteľnosť" (apríl 2007), nadchádzajúci príspevok Tretej pracovnej skupiny Medzinárodného panelu sa zameriava na zmiernenie klimatických zmien prostredníctvom obmedzenia alebo prevencie emisií skleníkových plynov a zvýšením aktivít, ktoré vedú k ich odstráneniu z atmosféry.

Správa analyzuje z krátkodobého hľadiska možnosti zmierniť klimatické zmeny v hlavných sektoroch, pričom sa zaoberá aj medzisektorovými otázkami, akými sú napr. synergie, spoločné benefity a vzájomné dohody. Zároveň poskytuje informácie o dlhodobých stratégiách zmierňovania pre rôzne koncentračno-stabilizačné úrovne.

Plenárne zasadnutie Tretej pracovnej skupiny sa zíde v Bangkoku, aby finalizovalo svoj príspevok do štvrtej hodnotiacej správy Medzinárodného panelu s názvom "Klimatické zmeny 2007". Médiá sú pozvané zúčastniť sa otváracieho ceremoniálu plenárneho zasadnutia, ktorý sa uskutoční 30. apríla o 10.00 hod v Sále ESCAP, v budove Organizácie spojených národov, za prítomnosti Thajskej vlády, ktorú bude reprezentovať pán Petipong Pungbun Na Ayudhya, tajomník Ministerstva prírodných zdrojov a životného prostredia. Ako rečníci vystúpia pán Rajendra Pachauri, predseda IPCC, pán David Goodrich, riaditeľ Systému pozorovania globálnej klímy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) a zástupcovia Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP). Ceremoniálu bude predsedať pán Ogunlade Davidson, podpredseda Tretej pracovnej skupiny.

Zhrnutie správy pre tvorcov politiky -- kľúčový dokument vydaný plenárnym zasadnutím, ktorý bude postupne prijatý vládnymi delegátmi počas zasadnutia, bude prezentovaný počas TLAČOVEJ KONFERENCIE:

4. mája 2007 o 13.00 hod
        Konferenčná miestnosť 3 - prvé poschodie
        Ekonomická a sociálna komisia Organizácie spojených národov pre Áziu a Pacifik (UNSCAP)
        Budova Organizácie spojených národov, ulica Rajadamnern nok
        Bangkok 10200, Thajsko

S otváracím príhovorom vystúpi pán Rajendra Pachauri, predseda IPCC. Pán Bert Metz, spolupredsedajúci Tretej pracovnej skupiny, bude prezentovať uvedené Zhrnutie pre tvorcov politiky. Medzi ďalšími rečníkmi vystúpia zástupcovia WMO a UNEP. Viacerí hlavní autori správy budú zároveň prítomní aj na tlačovej konferencii (pre ďalšie informácie prosím navštívte internetovú stránku IPCC).

Tlačová konferencia bude v angličtine. Zároveň bude v priamom prenose uverejnená aj na internetovej stránke IPCC http://www.ipcc.ch. Zhrnutie pre tvorcov politiky bude takisto dostupné v angličtine na internetovej stránke a jeho výtlačky budú (v hodinovom predstihu) dostupné pre reportérov, účastniacich sa tlačovej konferencie.

Publikácia celej správy Tretej pracovnej skupiny sa očakáva v septembri 2007. Ak by ste chceli ďalšie informácie, prosím, kontaktujte Technickú podpornú bunku Tretej pracovnej skupiny e-mailom ipcc3tsu@mnp.nl.  Kompletná správa pracovnej skupiny, zložená z 13 kapitol a technického zhrnutia, bude dostupná on-line v jej needitovanej verzii tri týždne po tlačovej konferencii.

Pre akreditáciu na otváracom príhovore a tlačovej konferencii a za účelom dohodnúť vopred rozhovory so spolupredsedajúcimi Tretej pracovnej skupiny alebo hlavnými autormi, prosím vyplňte on-line dotazník, ktorý je dostupný na http://www.ipcc.ch/acc_0507/

Užívateľské meno: 26thsession
         Heslo: bangkok0507

Vaša požiadavka o akreditáciu bude akceptovaná podaním on-line prihlášky (automatická odpoveď nebude vynegerovaná).

IPCC nemôže uskutočniť žiadny rozhovor pred vydaním Zhrnutia pre tvorcov politiky v piatok, 4. mája. Všetky rozhovory musia byť plánované na tento dátum, resp. neskoršie. Z dôvodu časového posunu, prosím vás, kontaktujte nás skôr ohľadom žiadostí o telefonický rozhovor.

Pre viac informácií o správe, jej autoroch a prehľad kapitol, prosím, navštívte internetovú stránku IPCC www.ipcc.ch .

Pre dalšie informácie o klimatických zmenách, navštívte internetovú stránku UNIS Vieden at /unis/sk/unviennaintro.html

* *** *

Zároveň môžete kontaktovať aj nasledujúce osoby:

Carola Traverso Saibante, Sekretariát IPCC, Ženeva, Švajčiarsko.
Telefón: +41 22 730 8066; +41-79- 666-7134 (mobil)
Email: CSaibante@wmo.int

Michael Williams, Program Organizácie spojených národov pre životné prostredie,
Ženeva, Švajčiarsko.
Telefón: + 41-22-9178-242/244/196, +41-79-409-1528 (mobil)
Email: michael.williams@unep.ch

Carine Richard-Van Maele, Svetová meteorolická organizácia, Ženeva, Švajčiarsko.
Telefón:+41 22 730 8315
Email: cpa@wmo.int

Sophie Schlingemann, Sekretariát IPCC, Ženeva, Švajčiarsko.
Telefón:: +41 22 730 8533
Email: sschlingemann@wmo.int