Tlačové správy

UNIS/INF/256
4. február 2008

"Spýtajte sa generálneho tajomníka" je nová sekcia na stránke Virtuálneho školského autobusu OSN

Viedeň, 4. február (Informačná služba OSN) --  Generálny tajomník Ban Ki-moon bude v novej sekcii stránky Virtuálneho školského autobusu OSN ( www.cyberschoolbus.un.org) nazvanej Spýtajte sa generálneho tajomníka odpovedať na otázky detí a mladých ľudí na celom svete .  Študenti zo základných a stredných škôl na celom svete môžu posielať otázky na tému OSN, úlohy generálneho tajomníka a globálnych otázok, ktorými sa zaoberá OSN. Otázky budú zozbierané Virtuálnym školským autobusom do 31.marca 2008 a neskôr budú vybraté tie, na ktoré bude generálny tajomník odpovedať a budú uverejnené na webovej stránke Virtuálneho školského autobusu OSN.

Táto iniciatíva taktiež pomôže OSN získať prehľad o tom, o akých otázkach a problémoch dnes mladí ľudia rozmýšľajú a zároveň im sprístupní OSN a dá im tak príležitosť klásť otázky priamo generálnemu tajomníkovi.

Pán Ban, po tom, čo zložil prísahu na post generálneho tajomníka, povedal: "Úprimne dúfam, že dnešní chlapci a dievčatá budú vyrastať vo vedomí, že OSN tvrdo pracuje, aby pre nich vybudovala lepšiu budúcnosť. Ako generálny tajomník si vypočujem všetky ich nádeje a naliehavé žiadosti." Táto nová sekcia nadväzuje na tento sľub.

O Virtuálnom školskom autobuse OSN:
Webová stránka Virtuálny školský autobus OSN je vzdelávací nástroj vytvorený Odborom OSN pre informovanie verejnosti, aby tak pomohol rozvíjať školské materiály o organizácii ako aj globálnych otázkach, ktorými sa zaoberá a pomohol vytvoriť globálnu internetovú komunitu, kde si budú učitelia a ich študenti vymieňať informácie o problémoch, ktoré OSN rieši a zapájať sa do hľadania odpovedí na globálne problémy.

* *** *

Kontaktné údaje pre ďalšie informácie:

Bill Yotive
Tel.: (+1-212)  963 1400
E-mail: yotive@un.org