Tlačové správy

UNIS/SGSM/050
13 júna 2008

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Mier je možný, ak všetci spolu pracujeme na jeho realizácii."

Odkaz k 100 dňom pred príchodom Medzinárodného dňa mieru

VIEDEŇ, 13. jún (Informačná služba OSN) - O sto dní bude svet oslavovať Medzinárodný deň mieru. Musíme brať tento Deň bez rinčania zbraní a násilia veľmi vážne. Potrebujeme sa začať naň pripravovať už teraz.

Len tento rok nenavštevuje školu 27 miliónov detí pochádzajúcich z konfliktných území. Viac ako 25 miliónov ľudí sa nachádza mimo svojho domova. Desať tisíc žien je brutálne týraných prostredníctvom sexuálneho násilia, ktoré je dnes jednou z najohavnejších stránok dnešných konfliktov. 

Existujú však miesta, kde bol mier nastolený. Mnohokrát sa tak stalo s pomocou OSN, ktoré bude tento rok oslavovať dve šesťdesiatiny: jedny za operácie OSN mierových síl a jedny za Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.

Obyvatelia Sierra Leone a Nepálu boli voliť v demokratických voľbách, aby po rokoch konfliktu svoje krajiny vyliečili.

V Južnom Sudáne po uzavretí mierovej dohody v roku 2005 chodí znovu do školy státisíce detí.

Znovu boli obnovené spoločnosti v Burundi, Haiti, Libérii, Sierra Leone, Východnom Timore a v bývalej Juhoslávii.

Tieto skúsenosti nám dokazujú, že reálny mier je možný, ak všetci spolu pracujeme na tom, aby sa uskutočnil. 

A to je dôvod, prečo dnes žiadam vlády, komunity aj jednotlivcov, aby začali pripravovať konkrétne aktivity ku dňu Medzinárodného dňa mieru a aj na dni, ktoré prídu po ňom.

Vyšlime 21. septembra skutočný signál našej univerzálnej túžby po mieri.

* *** *