Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/210
23. august 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Každý musíme prispieť svojím dielom a budovať ešte dnes bezpečnejší svet"

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti jadrovým testom,
29. august 2010

VIEDEŇ, 29. august (Informačné centrum OSN) - V tento deň si prvýkrát pripomíname Medzinárodný deň proti jadrovým testom, ktorý v roku 2009, počas 64.zasadania Valného zhromaždenia OSN,. navrhla vláda Kazachstanu. Fakt, že tento návrh získal jednotnú podporu, odráža hlboké znepokojenie medzinárodného spoločenstva v zmysle nebezpečenstva, ktoré takéto testy prinášajú.

Bolo to práve 29.augusta 1991, kedy prezident Kazachstanu zatvoril testovacie sídlo v Semipalatinsku, kde bolo počas obdobia studenej vojny vykonaných 456 jadrových testov, ktoré zdevastovali krajinu a zanechali trvalé následky na obyvateľstve. Bol som svedkom tohto toxického dedičstva na vlastné oči začiatkom tohto roka, keď som Semipalatinsk navštívil.

Dnes, keď v Kazachstane platí zákaz jadrových zbraní a krajina sa pridala k zóne bez jadrových zbraní v strednej Ázii, sa stal Semipalatinsk silným symbolom. Symbolom, ktorý nám odkazuje, že svet bez jadrových zbraní je dosiahnuteľná méta.

V pozadí tohto významného cieľa stojí skutočná motivácia. Úspešný záver tohtoročnej hodnotiacej konferencie zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní povzbudil jadrové odzbrojovanie a režim nešírenia jadrových zbraní. Odvážne iniciatívy svetových lídrov a občianskej spoločnosti nám ukazujú cestu vpred smerom k znižovaniu arzenálu a zmene politík.

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa proti jadrovým testom sa teším na spoluprácu so všetkými partnermi na odstraňovaní jadrovej hrozby z tohto sveta. Základným kameňom tejto stratégie je Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Limitovaný výskum a vývoj jadrových zbraní je potenciálne silným nástrojom posilňovania globálneho režimu nešírenia jadrových zbraní a odzbrojovania.

Zmluva CTBT bola prijatá v roku 1996, doteraz však ešte nevstúpila do platnosti. Na dosiahnutrie tohto cieľa som navrhol termín koniec roka 2012. Až do nadobudnutia platnosti zmluvy žiadam všetky štáty, aby dodržiavali moratórium ohľadom jadrových výbuchov.

Tieto problémy nemôžeme preniesť na nasledujúce generácie. Každý musíme prispieť svojím dielom a budovať ešte dnes bezpečnejší svet.

* *** *