Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/432
12.december 2011

Reklamná súťaž OSN na tému voda

VIEDEŇ, 12.december (Informačná služba OSN) - Organizácia Spojených národov odštartovala európsku reklamnú súťaž "Budúcnosť, ktorú chceme - Kvapka ku kvapke", ktorá spája vodu, zelenú ekonomiku a Rio+20.

Táto európska súťaž je súčasťou globálnej kampane OSN nazvanej Budúcnosť, ktorú chceme v období pred začatím Rio+20: konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa bude konať 20. - 22. júna 2012.

"Predtým, ako sme sa pridali k tejto globálnej kampani OSN pre Rio+20 Budúcnosť, ktorú chceme, sme sa na tento problém dôkladne pozreli a uvedomili si, že voda a to, koľko ňou tu v Európe plytváme, je téma, ktorá sa dotkne každého. A ak na ňu sústredia svoje sily všetci kreatívni ľudia, bude to mať oveľa väčší dopad", povedala Afsané Bassir-Pour, riaditeľka UNRIC v Bruseli.

Súťaž vyzýva profesionálov aj amatérov v 48 európskych krajinách, aby navrhli reklamu do novín, ktorej účelom bude zvyšovať osvetu a inšpirovať európsku verejnosť k nachádzaniu riešení týkajúcich sa manažmentu a zachovania, šetrenia vodných zdrojov pre súčasné aj budúce generácie.

Achim Steiner, námestník generálneho tajomníka OSN a výkonný riaditeľ UNEP, upozorňuje, že investovanie len 0,16% celosvetového HDP do vodného sektora by mohlo obmedziť nedostatok a znížiť o polovicu počet ľudí bez prístupu k bezpečnej pitnej vode a sanitácii, zavedeniu kanalizácie a čistej pitnej vody.

"Povzbudenie verejnej podpory pomocou reklamnej kampane Kvapka ku kvapke môže byť súčasťou zmeny tohto modelu a zároveň podporou iniciatíve UNEP GreenUp! v období pred začiatkom konferencie Rio+20", povedal Dr. Steiner.

Okrem vyhlásenia prvej ceny budú odmenené ešte ďalšie dva príspevky, a síce cenou v kategórii mládeže a cenou na základe verejného hlasovania. Absolútny víťaz bude vybraný porotou zloženou z profesionálov pôsobiacich v reklame a medzinárodných expertov.

Príspevky je možné do súťaže posielať od 10.decembra 2011 na Medzinárodný deň ľudských práv, pričom možnosť zapojiť sa do súťaže končí o polnoci 29.februára 2012. Víťaz na základe verejného hlasovania bude oznámený 22.marca 2012 na Svetový deň vody; Cena v kategórii mládež 11.apríla 2012; a absolútny víťaz 5.júna 2012 na Svetový deň životného prostredia.

* *** *

Viac informácií na webstránke: www.dropbydrop.eu

alebo kontaktujte priamo:

Afsane Bassir-Pour
riaditeľka UNRIC
E-mail: bassirpour[at]unric.org
Tel.: (+32-2) 788-847-0

Viac informácií o Programe OSN pre životné prostredie (UNEP):

James Morris
Information Officer
E-mail: james.morris[at]unep.org
Tel.: (+32-2) 213-3059