Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/242
27. január 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"V tento spomienkový deň si uctime ženy, ktoré v holokauste trpeli a ich odkaz"

Odkaz k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu,
27.január 2011

VIEDEŇ, 27. január (Informačná služba OSN) - Medzinárodné spoločenstvo sa každoročne zjednocuje, aby si uctilo pamiatku holokaustu a premýšľa o ponaučení, ktoré by sme si všetci mali z neho zobrať. Každoročne si takto pripomíname osudovo významný deň.

V deň výročia oslobodenia Auschwitz-Birkenau, najväčšieho a notoricky známeho nacistického tábora smrti, si pripomíname milióny Židov a vojenských väzňov, politických disidentov, členov menšín ako napríklad Rómov a rómskych Sinti, homosexuálov či postihnutých ľudí, ktorí boli nacistami a ich sympatizantami systematicky vyvražďovaní.

Osobitne tento rok vzdávame hold ženám, ktoré počas holokaustu trpeli. Matky a dcéry, staré matky, sestry a tety, ktoré boli svedkyňami toho, ako sa ich život neodvolateľne menil, ako boli ich rodiny navzájom odlučované a rodiny rozbíjané. Aj napriek šokujúcim aktom diskriminácie, stratám a krutostiam, sa im dôsledne darilo nachádzať spôsoby ako vzdorovať voči svojim prenasledovateľom.

Pridali sa k odporu, zachraňovali ľudí v nebezpečenstve, pašovali jedlo do get a podstupovali mučivé obete, aby svoje deti udržali pri živote. Ich odvaha nás neprestáva naďalej inšpirovať. V deň, kedy pamätáme na holokaust, si pripomeňme aj tieto ženy a ich odkaz. Zaviažme sa, že vytvoríme svet, v ktorom sa už takéto ohavné skutky nebudú viac opakovať.

Všetci sme si vedomí toho, že takáto budúcnosť musí raz prísť. Všade na svete znášajú ženy a dievčatá naďalej násilie, zneužívanie a diskrimináciu. Organizácia Spojených národov sa plne zaväzuje k podpore a ochrane ich základných ľudských práv. Posilňovaním postavenia žien posilňujeme našu spoločnosť.

Rodiny by už nemali nikdy viac opätovne znášať zlo, ktoré sme videli počas holokaustu. Len spoločnými silami môžeme predchádzať genocíde a ukončiť beztrestnosť. Vzdelávaním novej generácie o tejto strašnej epizóde našej histórie môžeme pomôcť obhájiť ľudskú dôstojnosť pre všetkých.

* *** *