Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/269
26. máj 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Vzdávame úctu viac než 120 tisícom vojenských, policajných a civilných zamestnancov, ktorí na celom svete slúžia pod modrou vlajkou a zároveň si spomíname na tých, ktorí položili svoj život za mier"

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN,
29. máj 2011

VIEDEŇ, 29. máj (Informačná služba OSN) - Tragédie, ktoré už od začiatku tohto roka postihovali mierové sily OSN, sú schladzujúcou pripomienkou rizík, ktoré prináša ich dôležitá práca pre mier. V tento Medzinárodný deň mierových síl OSN vzdávame úctu viac než 120 tisícom vojenských, policajných a civilných zamestnancov, ktorí na celom svete slúžia pod modrou vlajkou a zároveň si spomíname na tých, ktorí položili svoj život za mier.

V nedávnych mesiacoch OSN zasiahla séria tesne po sebe nasledujúcich tragédií. Začiatkom apríla bolo sedem zamestnancov zavraždených pri útoku na areál OSN v Afganistane. Len o niekoľko dní neskôr vyhaslo pri havárii lietadla, slúžiaceho mierovej operácii v Demokratickej republike Kongo, 32 životov, z ktorých mnohé patrili zamestnancom OSN. Tieto incidenty sa pridali k ďalším udalostiam, pri ktorých po celom svete zomierali ľudia v službe OSN a nadviazali tak na bolestné udalosti minulého roka, kedy 173 príslušníkov mierových síl OSN prišlo o život pri prírodných katastrofách, v dôsledku násilia, úrazov a chorôb, vrátane straty 100 životov pri jedinom hrôzostrašnom januárovom zemetrasení na Haiti.

Keď si pripomíname ťažké obety našich zamestnancov, zároveň oslavujeme ich dosiahnuté úspechy. Od podpory referenda v Južnom Sudáne po pomoc pri riešení povolebnej krízy v Pobreží Slonoviny, od spolupôsobenia pri výcviku, budovaní kapacít a inštitucionálnom rozvoji polície vo Východnom Timore po hliadkovanie v horách južného Libanonu, modré prilby OSN reprezentovali Organizáciu, ako najlepšie mohli, obnovujúc stabilitu, podporujúc zmierenie a posilňujúc nádej na lepšiu budúcnosť.

Ich nasadenie je výrazom nášho spoločného presvedčenia, že ľudia, ktorí prežli vojnu, by už viac nemali trpieť v dôsledku obdobia neistoty, nespravodlivosti a strachu, a že len odstránením týchto okolností môžeme vytvárať trvalý mier.

Podpora panstva práva - hlavná téma tohtoročného Medzinárodného dňa - je nevyhnutná pre úspešné pôsobenie mierových misií. Vyžaduje si posilnenie dôvery v políciu, justíciu a činnosť nápravno-výchovných zariadení. Preto OSN vedie políciu k tomu, aby nikdy nezneužívala svoju moc, podporuje riadnu činnosť súdov, aby tak slúžili spravodlivosti a presadzuje humánne podmienky väzby.

V tento medzinárodný deň mierových síl OSN, zameraný na panstvo práva, vyjadrujeme vďaku krajinám poskytujúcim vojenské a policajné jednotky, ako aj civilných zamestnancov pre naše operácie a zároveň si uctievame jednotlivcov, ktorí slúžia OSN s takým vyznamenaním a nasadením.

* *** *