Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/272
2. jún 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Naša planéta nedokáže uniesť náš pokrok"

Odkaz k Svetovému dňu životného prostredia,
5. jún 2011

VIEDEŇ, 5. jún (Informačná služba OSN) - Takmer 20 rokov po Summite Zeme, ktorý sa konal v roku 1992, je svet opäť na ceste do Rio de Janeiro, kde sa v júni 2012 uskutoční Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji. Za posledné dve desaťročia sa veľa zmenilo - ako v geopolitike, tak aj v súvislosti so životným prostredím. Stovky miliónov ľudí v Ázii, Latinskej Amerike a čím ďalej, tým viac aj v Afrike, povstali z chudoby. Hromadia sa však aj dôkazy vážnych a potenciálne nezvratných zmien v schopnosti našej planéty uniesť náš pokrok.

Prudký hospodársky rast priniesol daň, s ktorou v rámci národného kalkulovania zväčša len málokto ráta. Jej podoba sa rôzni - od znečistenia atmosféry a vody, až po znemožnený rybolov a zničené lesy - pričom všetky tieto následky majú dopad na prosperitu a blaho človeka. Hlavná téma tohtoročného Svetového dňa životného prostredia: "Lesy: príroda k Vašim službám" zdôrazňuje multi-biliónovú dolárovú hodnotu týchto a iných ekosystémov pre spoločnosť, najmä pre chudobných.

Napriek rastúcemu celosvetovému povedomiu o nástrahách degradácie životného prostredia, vrátane klimatických zmien, straty biodiversity a dezertifikácie, je pokrok od Summitu Zeme príliš pomalý. Nevybudujeme spravodlivý a slušný svet, kým nepriznáme rovnakú dôležitosť všetkým trom pilierom trvalo udržateľného rozvoja - sociálnemu, hospodárskemu a environmentálnemu. Aby sme trvalo udržateľným spôsobom obmedzili chudobu, zabezpečili potravinovú a výživovú bezpečnosť a poskytli primerané zamestnanie rastúcim populáciám, musíme čo najrozumnejšie využívať náš prírodný kapitál.

India, hostiteľ Svetového dňa životného prostredia v roku 2011, patrí medzi rastúci počet krajín, ktoré sa usilujú vyrovnať s tlakom ekologických zmien. Zároveň sa s pomocou Programu OSN pre životné prostredie a Svetovej banky snaží o presadenie lepšieho posudzovania hospodárskej hodnoty služieb založených na prírodných zdrojoch. Indický Zákon o zamestnanosti vidieka, ako aj jej podpora obnoviteľnej energie, sú významnými príkladmi toho, ako je možné zvýšiť zelený rast a urýchliť prechod na zelenú ekonomiku.

Dosiahnuť za jeden deň, aby sa rozvoj vydal na trvalo udržateľnú cestu, nie je možné. Na ceste na konferenciu "Rio +20" však tohtoročný Svetový deň životného prostredia môže odovzdať odkaz tým, ktorí majú vplyv vo vládach a v súkromnom sektore, že môžu - a zároveň musia - prijať kroky potrebné pre splnenie sľubov Summitu Zeme. Celosvetová verejnosť ich sleduje a neočakáva nič menej.

* *** *