Tlačové správy

Slúži len pre informáciu - materiál nie je oficiálnym dokumentom

UNIS/SGSM/279
24. jún 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Drogová závislosť je choroba, nie zločin"

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi 26. jún 2011

VIEDEŇ, 26. jún (Informačná služba OSN) - Obchod s drogami, kedysi vnímaný predovšetkým ako sociálny a trestnoprávny problém, sa v posledných rokoch transformoval na hlavnú hrozbu pre zdravie a bezpečnosť ľudí a regiónov. Ročný obrat na trhu s afgánskymi opiátmi vo výške 61 miliárd amerických dolárov je zdrojom financovania povstaní, medzinárodného terorizmu a širšej destabilizácie. V Západnej Afrike celosvetový obchod s kokaínom s ročným obratom 85 miliárd amerických dolárov rozširuje závislosť a pranie špinavých peňazí, pričom podnecuje politickú nestabilitu a bezpečnostné hrozby. Čistý kokaín v hodnote jednej miliardy amerických dolárov vynesie v rámci obchodu v Západnej Afrike viac než desaťnásobok sumy, ktorá by bola získaná jeho predajom v uliciach Európy.

Z dôvodu mimoriadnej naliehavosti tejto hrozby som nedávno založil pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vyvinúť pre celý systém OSN stratégiu na koordináciu a posilnenie našej schopnosti reagovať na ilegálne drogy a organizovaný zločin tým, že ich zahrnieme do všetkých aktivít budovania mieru, upevňovania mieru, bezpečnosti, rozvoja a odzbrojenia. Týmto spôsobom môže OSN včleniť boj proti obchodovaniu s drogami a iným formám organizovaného zločinu do agendy celosvetovej bezpečnosti a rozvoja.

Tohtoročný Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi vytvára vhodný priestor pre zdôraznenie dôležitosti boja proti týmto dvom navzájom prepojeným hrozbám prostredníctvom panstva práva a poskytovania zdravotníckych služieb. Dnes si zároveň pripomíname 50. výročie prijatia Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961.

Tento dohovor, ako aj iné významné zmluvy zamerané na medzinárodnú kontrolu drog, nám veľmi pomáhajú v boji proti obchodovaniu s drogami. Poskytujú ochranu zraniteľným ľuďom, a to prostredníctvom širokej škály činností, ku ktorým sa štáty zaväzujú, vrátane vzdelávania a prevencie, liečby drogovej závislosti, starostlivosti a rehabilitácie pre užívateľov drog, ako aj sociálnej podpory.

Uvedené opatrenia sú kľúčové, pretože užívanie drog je vo svojej podstate otázkou zdravia. Drogová závislosť je choroba, nie zločin. Skutočnými zločincami sú obchodníci s drogami.

Ponuka je však len polovicou rovnice. Ak neznížime dopyt po ilegálnych drogách, nikdy sa nám nepodarí zvládnuť problém kultivácie, výroby a obchodovania s drogami.

Zodpovednosť za boj proti obchodovaniu s drogami a ich zneužívaniu nesú vlády, no aj spoločenstvá sa doň môžu významným spôsobom zapojiť. Rodiny, školy, občianska spoločnosť a náboženské organizácie môžu prispieť k tomu, aby sa ich komunity zbavili drog. Firmy môžu ľuďom pomôcť získať legálne živobytie. Médiá môžu zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách omamných látok.

Máme šancu uspieť, ak upevníme náš záväzok presadzovať základné princípy zdravia a ľudských práv, zdieľanú zodpovednosť, vyvážený prístup k zníženiu ponuky a dopytu a všeobecnú dostupnosť prevencie, liečby a podpory. Posilnia sa tým komunity, slobodné od drogovej kriminality a násilia, ako aj jednotlivci, slobodní od drogovej závislosti, ktorí môžu pozitívne prispieť k našej spoločnej budúcnosti a budovaniu bezpečnejšieho sveta pre všetkých.

* *** *