Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/176
2011. június 24.

Ban Ki Mun, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára

"A drogfüggőség betegség és nem bűn"

Üzenete a kábítószer-fogyasztás és illegális kereskedelem elleni nemzetközi napon 2011. június 26.

BÉCS, június 26. (ENSZ Információs Szolgálat) - A kábítószer-kereskedelem megítélése, amelyet korábban társadalmi és bűnügyi problémának tartottak, az elmúlt években megváltozott és ma már az emberek és társadalmak biztonságát és egészségét veszélyeztető tényezőnek tekintik. Az afgán opiátok 61 milliárd amerikai dolláros piaca felkeléseket, a nemzetközi terrorizmust és szélesebb körű destabilizálódást finanszíroz. Nyugat-Afrikában a 85 milliárd dolláros kokainkereskedelem súlyosbítja a függőséget és a pénzmosást, továbbá elősegíti a politikai instabilitást és fenyegeti a biztonságot. Minden 1 milliárd dollárnyi tiszta kokain, amelyet Nyugat-Afrikán keresztül csempésznek, tízszer annyiba kerül, amikor az európai utcákon gazdát cserél.

Mivel a fenyegetés égetővé vált, a közelmúltban kialakítottam egy akciócsoportot annak érdekében, hogy létrejöjjön egy ENSZ stratégia az illegális drogokra és a szervezett bűnözésre adott válaszaink koordinálása és erősítése érdekében úgy, hogy beépüljön az ENSZ minden békefenntartói, békeépítési, biztonsági fejlesztési és leszerelési tevékenységébe. Ekképpen az Egyesült Nemzetek Szervezete integrálni tudja a kábítószer-kereskedelem elleni és a szervezett bűnözés különböző formái elleni harcot a globális biztonsági és fejlesztési törekvésekbe.

Az idei kábítószer-fogyasztás és illegális kereskedelem elleni nemzetközi nap lehetőséget nyújt arra, hogy kiemeljük e kettős veszély ellen a jogállamiság és az egészségügyi szolgálatok területén tett fellépés fontosságát. Megemlékezésünk egybeesik az 1961-ben elfogadott Egységes Kábítószer Egyezmény 50. évfordulójával.

Az Egyezmény és más jelentős nemzetközi drog ellenes egyezmények többet tesznek, mint segítenek a kábítószer-kereskedelem elleni harcban: megvédik a veszélyeztetett embereket számos tevékenység révén, amelyeket a Tagállamok maguk nyújtanak, beleértve az oktatást és megelőzést, a drogfüggőség kezelését, a gondozást és rehabilitációt, valamint a társadalmi támogatást.

Ezek az intézkedések kulcsfontosságúak, mivel a droghasználat alapvetően egészségügyi probléma. A drogfüggőség betegség és nem bűn. A valódi bűnözők a kábítószer-kereskedők.

De a kínálati oldal csak az egyik fele az egyenletnek. Amennyiben nem csökkentjük az illegális drogok iránti igényt, soha sem leszünk képesek teljes mértékben legyőzni a kábítószer-termesztést, -termelést vagy -kereskedelmet.

A kormányok felelőssége, hogy fellépjenek a kábítószer-kereskedelem és -használat ellen, de a közösségek is jelentős hozzájárulást tehetnek. A családok, az iskolák, a civil társadalom és a vallási szervezetek kivehetik részüket abban, hogy közösségükből eltüntessék a drogot. A vállalkozások segíthetnek a legális megélhetés biztosításával. A média növelheti a narkotikumok veszélyének ismertségét.

Akkor lehetünk sikeresek, ha megerősítjük elkötelezettségünket az egészség és emberi jogok alapelvei, a közös felelősségvállalás, a kereslet és kínálat csökkentésére tett kiegyensúlyozott lépések, és a megelőzéshez, a kezeléshez és a támogatáshoz való egyetemleges hozzáférés iránt Ez elősegíti majd, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűnözéstől és erőszaktól mentes közösségek bennük közös jövőnkért tenni képes, kábítószer-függőségtől mentes egyének, és ezáltal mindannyiunk számára biztonságosabb világ jöhessen létre.

* *** *