Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/310
8.december 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"My všetci máme zodpovednosť za to, aby sme podnikali kroky proti zhubnému vplyvu korupcie"

Odkaz k Medzinárodnému dňu proti korupcii,
9.december 2011

VIEDEŇ, 9.december (Informačná služba OSN) - Korupcia postihuje všetky krajiny, oslabuje pokrok v spoločnosti a plodí ďalšie nerovnosti a nespravodlivosť.

Keď nevyhnutne potrebné rozvojové fondy rozkradnú skorumpovaní jednotlivci a inštitúcie, chudobní a bezbranní ľudia prichádzajú o vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a ďalšie základné služby.

Hoci korupcia môže odsunúť chudobných na okraj, nemôže ich úplne umlčať. Počas série podujatí v celom arabskom svete aj za jeho hranicami sa tento rok bežní ľudia zapojili do verejného odsúdenia korupcie, pričom žiadali, aby vlády proti tomuto zločinu proti demokracii bojovali. Na medzinárodnej scéne dali tieto protesty do pohybu zmeny, ktoré by si pred pár mesiacmi bolo možné len ťažko predstaviť.

My všetci máme zodpovednosť za to, aby sme podnikali kroky proti zhubnému vplyvu korupcie.

Spojené národy pomáhajú krajinám zápasiť s korupciou v rámci širšej kampane na úrovni systému organizácií OSN s cieľom podporiť demokraciu a dobré vládnutie. Dohovor OSN proti korupcii je silným nástrojom OSN v tomto boji. Vyzývam všetky vlády, ktoré ho ešte neratifikovali, aby tak urobili bez meškania. Taktiež naliehavo žiadam vlády, aby zahrnuli protikorupčné opatrenia do všetkých národných programov, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj.

V tomto boji naďalej vytrváva aj súkromný sektor, aby tak nakoniec z tejto efektívnej akcie nesmierne vyťažil. Korupcia deformuje trhy, zvyšuje spoločnostiam náklady a v konečnom dôsledku trestá spotrebiteľov. Spoločnosti môžu vytvoriť transparentnejšiu globálnu ekonomiku prostredníctvom protikorupčných iniciatív akou je napríklad aj program Globálny pakt OSN (United Nations Global Compact).

V tento Medzinárodný deň proti korupcii sa zaviažme, že budeme proti korupcii ostro zasahovať, verejne odsudzovať tých, ktorí sa jej v praxi nebránia a pestovať tak kultúru, ktorá si vysoko cení etické správanie.

* *** *