Tlačové správy

Len pre informáciu - nejde o oficiálny dokument.

UNIS/INF/514
14.september 2015

Valné zhromaždenie OSN začína 15.septembra 2015

VIEDEŇ, 14.september (Informačná služba OSN) - Valné zhromaždenie OSN otvorí 15.septembra 2015 v hlavnom sídle OSN v New Yorku svoje 70.zasadanie.

Týždeň po otvorení bude nasledovať summit OSN, ktorého cieľom bude prijať rozvojovú agendu po roku 2015. Na plenárnom stretnutí na vysokej úrovni, ktoré sa bude konať od piatka 25. do nedele 27.septembra sa očakáva, že sa svetoví lídri dohodnú na novom súbore trvalo udržateľných opatrení, ktoré stavajú na úspechoch a skúsenostiach historických Miléniových rozvojových cieľov (MRC) - cieľoch OSN namierených proti chudobe, ktoré majú byť ukončené do konca roka 2015.  

Každoročná všeobecná rozprava Valného zhromaždenia, na ktorej sa stretnú hlavy štátov a vlád ako aj ďalší vysokopostavení predstavitelia krajín, aby predstavili svoje pohľady na súčasné pálčivé svetové problémy, sa začne v pondelok 28.septembra a bude trvať až do pondelka 5.októbra.    

Predsedom 70.zasadania Valného zhromaždenia je Mogens Lykketoft z Dánska, ktorý predtým 11 rokov pôsobil ako premiér a v rokoch 2000 - 2001 ako dánsky minister zahraničných vecí.   

Ako počas svojho ďakovného prejavu svetovej organizácii po zvolení v júni tohto roku zdôraznil Mogens Lykketoft, vďaka svojmu dátumu narodenia 9.januára 1946 v Kodani, sa bude počas predsedania blížiť k osobnému jubileu, 70.narodeninám.  

Pán Lykketoft si vo svojom ďakovnom prejave spomenul aj na svoje prvé stretnutie s Organizáciou Spojených národov v úrade Asociácie OSN v Kodani: "Vtedy som úprimne dúfal, že v organizácii je usporiadanie, v ktorom preváži racionalita a ľudskosť; ktoré umožní dohody o odzbrojovaní; ktoré môže mocnosti konečne priviesť k spolupráci v prospech lepšej budúcnosti a celej ľudskej rasy; ktoré by mohlo pomôcť národom v dosahovaní autonómie a nezávislosti a bez rasových predsudkov, mohlo chrániť práva menšín, zraniteľných a marginalizovaných skupín vrátane žien, detí, presídlených ľudí, ľudí s postihnutím a domorodého obyvateľstva. Dnes sú takéto nádeje a ciele stále rovnako dôležité".          

Témou jeho funkčného obdobia ako predsedu Valného zhromaždenia bude "OSN v 70-ke - nový záväzok k činom".  

Pán Lykketoft sa vyjadril, že jeho prvou prioritou bude zabezpečiť, aby bol summit príležitosťou pre svetových lídrov spojiť sa a dosiahnuť nové [trvalo udržateľné rozvojové] ciele v novom záväzku k činom. Jeho ďalšie priority sa sústreďujú na mier, bezpečnosť a ľudské práva.   

"Je smutné, ale neodvratné, že dnešný svet trpí ozbrojenými konfliktami, terorizmom, násilným extrémizmom, radikalizáciou, šírením jadrových zbraní ako aj stupňujúcim sa rizikom ďalšieho napätia medzi mocnosťami... Je úplne jasné, že len svet, ktorý preukáže rešpekt voči najzákladnejším ľudským právam, bude dostatočne harmonický ako aj sociálne a trvalo udržateľný", povedal Mogens Lykketoft.    

Predseda Lykketoft má v pláne v apríli, máji a júli zorganizovať podujatia na vysokej úrovni k nasledovným témam: Po prvé: Ako dosiahnuť nové trvalo udržateľné rozvojové ciele, zámery a záväzky; po druhé, posilnenie úlohy a súdržnosti Spojených národov v oblasti mieru a bezpečnosti vrátane vytvorenia synergie medzi pokračovaním k revízii mierových operácií, budovania mieru a témy ženy, mier a bezpečnosť; a po tretie, implementácia ľudských práv, vládnutia, právneho poriadku a rodových aspektov do práce Spojených národov.  

Ďalším podujatím si v piatok 23.októbra pripomenieme 70.výročie vstupu Charty OSN do platnosti.

V rámci 70.zasadania Valného zhromaždenia sa budú konať aj dve osobitné zasadania, jedno k celosvetovému problému s drogami a druhé k téme HIV/ AIDS ako aj 10.ročné hodnotenie pokroku implementácie výsledkov Svetového summitu o informačnej spoločnosti. 

* *** *

Ďalšie a aktuálne informácie nájdete na webstránke Valného zhromaždenia: http://www.un.org/en/ga/

Ďalšie informácie o práci OSN v slovenčine nájdete na: http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/topics/un-general.html