Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/INF/514
2015. szeptember 14.

2015. szeptember 15-én kezdődik az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 70. ülésszaka

BÉCS, szeptember 14. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 70. ülésszaka 2015. szeptember 15-én kezdődik az ENSZ székhelyén, New York-ban.

Az ülésszak megnyitóját a második héten, 2015. szeptember 25. péntek és 27. vasárnap között, az Egyesült Nemzetek magas szintű plenáris ülése követi, hogy elfogadásra kerüljön a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszer. Várhatóan a világ vezetői megegyeznek az új fenntarthatósági lépésekről, amelyek a korszakalkotó Millenniumi Fejlesztési Célok (MDG-k) sikereire és tanulságaira építenek. Az Egyesült Nemzetek szegénység elleni céljainak megvalósulásáról szóló összegzésre szintén 2015 végén kerül sor.

A Közgyűlés éves általános vitája szeptember 28-án hétfőn kezdődik és október 5. hétfőig tart, ahol az állam- és kormányfők, valamint más szenior nemzeti képviselők gyűlnek össze, hogy megosszák nézeteiket a világot érintő legsürgősebb ügyekről.

A 70. ülésszak elnöke a dán Mogens Lykketoft lesz, aki 11 éven keresztül miniszter, majd Dánia külügyminisztere volt 2000 és 2001 között.

A Dániában 1946. január 9-én született Mogens Lykketoft éppen a Közgyűlés 70. ülésszaka idején tölti be 70. életévét, amelyet ő is hangsúlyozott a megválasztását követő beiktató beszédében idén júniusban.

Mogens Lykketoft felidézte az első alkalmat, amikor az Egyesült Nemzetekkel találkozott a koppenhágai ENSZ-társaságnál, és beiktató beszédében a következőt mondta erről: "akkoriban őszintén reméltem, hogy az ENSZ jelenti azt a keretet, ahol a racionalitás és emberiesség uralkodni fog; amely megvalósíthatóvá teszi a leszerelési megállapodásokat; ami végre együttműködésre készteti a nagyhatalmakat az egész emberi faj szebb jövője érdekében; ami segíthet az embereknek elérni az önkormányzatot és függetlenséget, és amely faji előítéletek nélkül védelmezi a kisebbségek, a védtelenek és a kiszorítottak jogait, beleértve a nőkét, gyermekekét, az elüldözöttekét, a fogyatékkal élőkét és a bennszülöttekét. Ma ugyanez a remény és ugyanezen célok aktuálisabbak, mint valaha."

A Közgyűlés elnökeként a következő címet adta időszakának: "Az Egyesült Nemzetek 70 éves - új elkötelezettség a cselekvés iránt."

Mogens Lykketoft elsődleges céljának tekinti annak biztosítását, hogy a csúcstalálkozó egy olyan alkalom legyen a világ vezetői számára, ahol összefogva és újra elkötelezve magukat a cselekvés iránt elérjék az új fenntartható fejlődési célokat. A Közgyűlés 70. ülésszaka elnökének további prioritásai még a béke és biztonság, valamint az emberi jogok.

 "Szomorú, de elkerülhetetlen összegzés az, hogy a világ ma fegyveres konfliktusoktól, terrorizmustól, erőszakos szélsőségességtől és radikalizálódástól, nukleáris fegyverkezéstől, és a nagyhatalmak közötti további feszültségek kockázatának növekedésétől szenved. Világosnak tűnik, hogy csak egy olyan világ lehet eléggé harmonikus, valamint társadalmilag és gazdaságilag fenntartható, amelyik tiszteletet mutat az alapvető emberi jogok iránt", mondta az új közgyűlési elnök.

Az elnök magas szintű eseményeket szervez áprilisban, májusban és júliusban. Áprilisban arról, hogy miként érhetők el az új fenntartható fejlődési célok, eredmények és kötelezettségek. Májusban az Egyesült Nemzetek szerepének és közös erőfeszítésének erősítéséről a béke és biztonság területén, ideértve a kapcsolat megteremtését a békefenntartó műveletekről, a békeépítésről, a nőkről és a békéről és biztonságról szóló felülvizsgálatok eredményei között. Továbbá, júliusban az Egyesült Nemzetek munkájának az emberi jogok, a kormányzás, a jogállam és nemekkel kapcsolatos aspektusainak megvalósításáról.

Egy megemlékezésre is sor kerül az Egyesült Nemetek alapokmánya hatályba lépésének hetvenedik évfordulója alkalmából október 23-án, pénteken.

A Közgyűlés 70. ülésszaka alatt további két különleges ülést is tartanak, egyiket a világ kábítószer-problémájáról, a másikat a HIV/AIDS-ről és az információs társadalomról szóló világcsúcs eredményei végrehajtásának 10. éves felülvizsgálatáról.

* *** *

További információért látogasson el a Közgyűlés honlapjára: http://www.un.org/en/ga/

Amennyiben további információra van szüksége az Egyesült Nemzetek munkájáról magyarul, akkor látogasson el a következő oldalra: http://www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/un-general.html