Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/598
27.január 2015

Odkaz generálneho tajomníka OSN:

Odkaz ku Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

27.január 2015

VIEDEŇ, 27.január (Informačná služba OSN) - V tento deň pred sedemdesiatimi rokmi spojenecké sily oslobodili nemecký koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim.

Viac ako milión väzňov, najmä Židov, bolo brutálne a systematicky zavraždených na mieste, kde nacisti zaviedli obludný koncept "industrializovanej vraždy". Ďalšími obeťami boli Poliaci nežidovského pôvodu, politickí väzni, sovietski vojnoví zajatci, Sintovia a Rómovia, homosexuáli, osoby s postihnutím a svedkovia Jehovovi.

Toto masové vyvražďovanie, ktoré nemá v dejinách ľudstva obdobu, bolo motivované zvrátenou nacistickou ideológiou založenou na rase, ktorej cieľom bolo vysliediť a zabiť všetkých Židov a každého, kto bol považovaný za podradného.

Ľudstvo sa však zjednotilo, aby nad touto nacistickou hrozbou zvíťazilo. A dnes opäť prechádzame testom. Menšiny kdekoľvek na svete často čelia predsudkom. Sektárske napätie a ďalšie formy neznášanlivosti sú na vzostupe. Pokračujú antisemitské útoky, pri ktorých sú zabíjaní Židia len preto, že sú Židia. Zraniteľné komunity na celom svete naďalej pochovávajú svojich blízkych a žijú v strachu z ďalšieho násilia.

Poslanie Organizácie Spojených národov bolo formované tragédiou druhej svetovej vojny a holokaustu. Máme záväzok ochraňovať zraniteľných, podporovať základné ľudské práva a obhajovať slobodu, dôstojnosť a hodnotu každého človeka.

Holokaust a Osvetový program OSN za posledných desať rokov zmobilizoval študentov a pedagógov na celom svete, aby sa nám podarilo tieto ciele dosiahnuť. Sme vďační mnohým našim partnerom - vrátane tých, čo prežili holokaust - ktorí k tejto práci prispeli, a ktorá len za posledný rok zahŕňa 42 krajín.

Násilie a predsudky, ktoré vidíme každý deň, nám jasne pripomínajú cestu, ktorú ešte potrebujeme pri obhajobe ľudských práv, zabraňovaní genocíde a obrane našej spoločnej ľudskosti prejsť. Potrebujeme zdvojnásobiť naše snahy, aby sme odstránili hlboké korene nenávisti a neznášanlivosti. Ľudia všade na svete sa musia zjednotiť, zastaviť kolobeh sporov a vytvoriť pre všetkých svet vzájomného rešpektu.

* *** *