Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter. 

UNIS/SGSM/795
21.október 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz ku Dňu OSN

24.október 2016

VIEDEŇ, 24.október (Informačná služba OSN) - Tento rok si Deň OSN pripomenieme v období, kedy svet aj OSN prechádzajú zmenami.

Ľudstvo vstúpilo do éry udržateľnosti - s globálnym záväzkom splniť veľký prísľub Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. OSN vo svojom 71.roku existencie má 17 Cieľov, ktoré budú naším motorom k lepšej budúcnosti na zdravej planéte pre všetkých. 

Svet taktiež opúšťa myšlienku, že spaľovanie fosílnych palív je tou najlepšou cestou k prosperite. V tejto dobe rekordných horúčav prijali členské štáty Parížsku dohodu o klimatických zmenách v rekordnom čase. Historické opatrenie vstúpi do platnosti 4.novembra. V tomto prevratnom kroku spočíva naša lepšia šanca pre ekologickejší a čistejší rast s nízkymi uhlíkovými emisiami.      

V OSN rovnako dochádza ku zmene - z ôsmeho na deviateho generálneho tajomníka. Za posledných desať rokov som mal tú česť slúžiť "My, ľud", ako sa spomína v Charte OSN. Spolu sa nám podarilo postaviť solídne základy nášho spoločného úspechu. Na nich musíme stavať ďalej a pracovať ešte viac na posilnení postavenia žien, zapojení mladých ľudí a presadzovaní dodržiavania ľudských práv pre všetkých. Zasiahol nás však aj obrovský žiaľ - ako napríklad nevyriešené konflikty spôsobujúce nesmierne utrpenie na pohnutom Blízkom východe, Južnom Sudáne, Saheli a ďalších regiónoch. Na týchto a ďalších frontových líniách násilia a katastrof, pracovníci OSN s odvahou pomáhajú v teréne zvládnuť situáciu tým najzraniteľnejším.

Ďakujem ľuďom na celom svete za ich podporu a všetkých vyzývam, aby plne podporili nastupujúceho generálneho tajomníka Antónia Guterresa v jeho ďalšej práci, a najmä pritom, ako bude pokračovať v plnení nášho spoločného globálneho poslania mieru, udržateľného rozvoja a ľudských práv.

* *** *