Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1097
9.december 2020

Generálny tajomník OSN

Prejav k ľudským právam 2020
"Lepšia obnova: Postavme sa za ľudské práva"

10.december 2020

Pandémia COVID-19 posilnila dve základné pravdy o ľudských právach.

Po prvé, porušovanie ľudských práv poškodzuje nás všetkých.

Pandémia COVID-19 má nerovnomerný dopad na zraniteľné skupiny vrátane tých, ktorí pracujú v prvej línii, ľudí so znevýhodnením, starších, žien, dievčat a menšín.

Prekvitala, pretože chudoba, nerovnosť, diskriminácia, ničenie nášho prírodného prostredia a ďalšie zlyhania v oblasti ľudských práv spôsobili v našich spoločnostiach nesmiernu nestabilitu.

Pandémia zároveň oslabuje ľudské práva. Poskytuje nám zámienku na veľmi tvrdé bezpečnostné a represívne opatrenia, ktoré obmedzujú občiansky priestor a slobodu médií.  

Druhou pravdou, ktorú pandémia zvýrazňuje, je fakt, že ľudské práva sú univerzálne a chránia nás všetkých. 

Účinná reakcia na pandémiu musí byť založená na solidarite a spolupráci.

Rozdeľujúce prístupy, autoritárstvo a nacionalizmus voči globálnej hrozbe neobstoja.

Ľudia a ich práva musia stáť v popredí reakcie na pandémiu a obnovy po nej. Potrebujeme univerzálne rámce založené na právach ako napríklad zdravotné poistenie pre všetkých, aby sme porazili pandémiu a ochránili sa pre budúcnosť.   

Moja Výzva na akciu pre ľudské práva hovorí o ústrednej úlohe ľudských práv v reakcii na krízu, ako aj o rodovej rovnosti, účasti verejnosti, klimatickej spravodlivosti a udržateľnom rozvoji.

V tento Deň ľudských práv a v každý iný deň, sa odhodlajme konať kolektívne, s ľudskými právami na prvom mieste, aby sme sa zotavili z pandémie COVID-19 a vytvorili lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

* *** *