Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1237
27. máj 2022

Generálny tajomník OSN

Video prejav k Medzinárodnému dňu mierových síl OSN

29.máj 2022

Dnes si pripomíname viac ako milión žien a mužov, ktorí od roku 1948 slúžili ako súčasť mierových síl OSN.

Vzdávame úctu takmer 4 200 hrdinom a hrdinkám, ktorí obetovali svoje životy za mier.

A pripomíname si odvekú pravdu: mier nikdy nemožno považovať za samozrejmosť.

Mier je ocenením našich snáh.

Sme hlboko vďační 87 000 civilným, policajným a vojenským zamestnancom, ktorí v súčasnosti slúžia pod vlajkou OSN a pomáhajú uskutočňovať ideál mieru na celom svete.

Čelia obrovským výzvam. Rastúce násilie voči príslušníkom a príslušníčkam  mierových síl robí ich prácu ešte nebezpečnejšou. Obmedzenia spôsobené pandémiou ju ešte viac sťažujú. Mierové sily OSN však naďalej slúžia s vyznamenaním ako partneri pre mier.

Tento rok sa zameriavame na silu partnerstiev.

Vieme, že mier víťazí vtedy, keď vlády a spoločnosti spoja svoje sily, aby riešili rozdiely prostredníctvom dialógu, budovali kultúru nenásilia a chránili najzraniteľnejších.

Mierové sily OSN na celom svete spolupracujú s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, humanitárnymi pracovníkmi, médiami, komunitami, pre ktoré pracujú a mnohými ďalšími s cieľom posilniť mier, chrániť civilné obyvateľstvo, presadzovať ľudské práva a právny štát a zlepšiť život miliónov ľudí.

Dnes a každý jeden deň vzdávame hold ich odhodlaniu pomáhať spoločnostiam upustiť od konfliktov v prospech mierovejšej a prosperujúcejšej budúcnosti pre všetkých.

Sme im navždy zaviazaní.

* *** *