Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1299
9.február 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede

11.február 2023

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede zdôrazňujeme jednoduchú rovnicu: Viac žien a dievčat vo vede sa rovná lepšia veda.

Ženy a dievčatá prinášajú do výskumu rozmanitosť, rozširujú okruh vedeckých odborníkov a prichádzajú s novým pohľadom na vedu a techniku, čo prospieva všetkým.

Existuje čoraz viac dôkazov o tom, že rodová zaujatosť vo vede vedie k horším výsledkom, či už sú to testy na lieky, ktoré považujú ženské telo za odchýlku alebo vyhľadávacie algoritmy, ktoré udržiavajú zaujatosť a diskrimináciu.

Na svete je stále veľa miest, kde je prístup žien a dievčat k vzdelaniu obmedzený alebo úplne znemožnený.

Ženy chcú napredovať vo vedeckej kariére, no nerovnosti a diskriminácia naďalej maria ich potenciál.

Ženy tvoria menej ako tretinu pracovnej sily v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky a ešte menej v najmodernejších oblastiach. Len jeden z piatich odborníkov pracujúcich v oblasti umelej inteligencie je žena.

Musíme - a môžeme - urobiť viac na podporu vedkýň a študentiek vedeckých disciplín.

Prostredníctvom štipendií, stáží a vzdelávacích programov, ktoré poskytujú platformu na dosiahnutie úspechu.

Prostredníctvom kvót, motivačných stimulov a mentorských programov, ktoré pomáhajú ženám prekonávať zakorenené prekážky a budovať kariéru.

A čo je veľmi dôležité, potvrdzovaním práv žien a odbúravaním stereotypov, predsudkov a štrukturálnych prekážok.

Všetci môžeme prispieť k oslobodeniu obrovského nevyužitého talentu vo svete - počnúc tým, že naplníme triedy, laboratóriá a zasadacie miestnosti vedkyňami.

* *** *

More press releases