Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1301
2.marec 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní

5.marec 2023

V tento historicky prvý Medzinárodný deň odzbrojenia a nešírenia zbraní sa celosvetové spoločenstvo zomklo okolo principiálnej myšlienky.

Jadrové, chemické, biologické a nepredvídateľné autonómne a ďalšie zbraňové systémy nemajú v našom svete miesto.

Napriek tomu dnes tieto a ďalšie hrozby naďalej nebezpečne ovplyvňujú ľudstvo, čo sa odráža v rekordných vojenských výdavkoch, rastúcej nedôvere a geopolitickom napätí, ktoré, ak zostanú bez kontroly, môžu prerásť do ešte väčšieho konfliktu.

Najmä počet jadrových zbraní uložených v skladoch po celom svete zostáva na úrovni približne 13 000, čo je viac ako dosť na mnohonásobné zničenie našej planéty, a to v čase, keď je riziko ich použitia najvyššie od čias studenej vojny.

V tento významný deň vyzývam všetkých partnerov - od vlád a akademickej obce až po médiá, občiansku spoločnosť, priemysel a mladých ľudí - aby hlasnejšie vystupovali k téme tejto mimoriadnej situácie a upozornili na zásadný význam odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní pre budúcnosť ľudstva.

Rovnako naliehavo vyzývam vedúcich predstaviteľov, aby podnikli kroky na posilnenie globálneho režimu odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní - vrátane Zmluvy o nešírení jadrových zbraní - a podporili Nový program pre mier s oživenou víziou odzbrojenia.

Odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní sú investíciami do mieru.

Sú to investície do našej budúcnosti.

Skoncujme s týmito hrozbami skôr, ako ony skoncujú s nami.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV