Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1301
2023. március 2.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a leszereléssel és a non-proliferációval kapcsolatos tudatosság nemzetközi napján

2023. március 5.

Az első alkalommal megtartott, a leszereléssel és a non-proliferációval kapcsolatos tudatosság nemzetközi napján a globális közösséget egy alapvető meggyőződés fogja össze.

Mégpedig az, hogy a nukleáris, a vegyi, a biológiai, valamint a kiszámíthatatlan, autonóm és egyéb, válogatás nélkül ölni képes fegyverrendszereknek nincs helyük a világunkon.

Ezek és más fenyegetések azonban továbbra is veszélyeztetik az emberiséget a rekordnagyságú katonai kiadásokkal, a növekvő bizalmatlansággal és az olyan geopolitikai feszültségekkel együtt, amelyek ellenőrizetlenül hagyva még nagyobb konfliktusokba torkollhatnak.

Különösen a nukleáris fegyverek esetében, amelyekből továbbra is körülbelül 13 000 van raktáron világszerte. Ez pedig több mint elég ahhoz, hogy bolygónkat többszörösen elpusztítsa pont egy olyan időszakban, amikor a nukleáris fegyverek bevetésének kockázata a hidegháború óta a legnagyobb.

Ezen a fontos napon felhívom valamennyi partnerünket – a kormányoktól és a tudományos világtól kezdve a médián és a civil társadalmi csoportokon át az iparig és a fiatalokig –, hogy adjanak hangot ennek a kollektív vészhelyzetnek és hívják fel a figyelmet arra, hogy a leszerelés és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása rendkívül fontos az emberiség jövőjének szempontjából.

A vezetőket is sürgetem, hogy tegyenek lépéseket a globális leszerelési és non-proliferációs rendszer – köztük a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés – megerősítése érdekében és támogassák a leszerelésnek friss lendületet adó Új Békeprogramot.

A leszerelés és a non-proliferáció befektetés a békébe.

Befektetés a jövőnkbe.

Vessünk véget ezeknek a fenyegetéseknek, mielőtt azok vetnek véget életünknek.

* *** *

More press releases